Prijave ideja su u toku !

Sedma berza preduzetničkih idejaPrijave ideja

Poštovane kolege,

kao što znate, Univerzitet Donja Gorica je svojevrsna kolijevka studentskog preduzetništva u Crnoj Gori. U skladu sa tim, a vođeni Profesorovom jednačinom, gdje je sposobnost studenta jednaka proizvodu znanja i inteziteta života tokom studija na kvadrat( S = z* i² ), i ove godine

Studentski Biznis Centar u saradnji sa Fondacijom „Freedom&Entrepreneurship“, nastavlja sa tradicionalno preduzetnički-orjentisanim projektima koji nam iz godine u godinu ulivaju sve veću nadu da Sreća zaista i prati spremne!

Berza preduzetničkih ideja je mjesto gdje se susrijeću ponuda i tražnja.

U skladu sa tim, ponovo vam dajemo priliku da, u zavisnosti od toga koliko budete spremni, okušate svoju sreću, i spojite lijepo i korisno na VII Berzi preduzetničkih ideja!

Na strani "ponude" se mogu naći vaše biznis ideje, koje mogu licitirati kompanije i institucije kao predstavnici “potražnje".

U zavisnosti od kvaliteta ideje, koja predstavlja sinergiju vaše hrabrosti i kreativnosti, najboljih 11 ideja će imati priliku da se predstavi pred stranom "potražnje"- na dan Evrope - 09. Maja 2017. godine.

Tradicionalno, nakon prezentacija slijedi kotacija.

Najboljih 30 ideja će biti predstavljeno u sedmom izdanju knjige “Knjiga ideja”.

Poruka koju knjiga nosi jeste da teret uspjeha ne snose samo najboljih 11 ideja, već i sve ostale kvalitetne ideje u koje će predstavnici “tražnje” moći da ulažu iako toga dana neće biti prezentovane.

Od 2016. godine sa radom je počela fondacija Freedom&Entrepreneurship, koja će za cilj imati podstrek mladim ljudima za realizaciju svojih biznis ideja. Novac koji će TRAŽNJA namijeniti vlasnicima ideja će se uplaćivati na račun fondacije, koja će 50% sredstava odmah po uplati proslijedjivati vlasnicima ideja, dok će drugih 50% biti uplaćeno vlasniku ideje onog dana kada isti osnuje privredno društvo registrovano za realizaciju ideje. Rok za osnivanje društva je 24 mjeseca od dana dobijanja prvog dijela nagrade. Ukoliko se u tom roku ne osnuje privredno društvo, fondacija zadržava ovaj iznos i proslijedjuje kao podršku drugim pravnim licima koji apliciraju za pomoć fondacije, o čemu će biti više riječi na samoj Berzi.

Nagrade sa VI Berze Preduzetničkih ideja će biti svečano uručene upravo na ovogodišnjoj Berzi – 09.maja 2017. godine, svim privrednim društvima koja su u međuvremenu osnovana, a svoje ideje su prezetnovali na nekoj od prethodnih Berzi Preduzetničkih Ideja.

UDG, kao inicijator takmičenja baziranih na pravilima fer, tržišne utakmice upravo i u ovom slučaju otvara konkurs za sve srednjoškolce i studente iz Crne Gore i Evrope! Na konkurs se možete prijaviti do 27. Aprila 2017. godine i to ispunjavanjem aplikacije na: Prijava.

Za članove Studentskog Biznis Centra (SBC) obezbijeđene su besplatne konsultacije u vezi prijava ideja. Prijave za konsultacije možete poslati na sbc@udg.edu.me

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Imajući u vidu da su vaše ideje polazna poluga za pisanje zajedničke istorije budućnosti, pozivamo vas da se prijavite, i time napravite kvalitetnu uvertiru za preduzetnički život koji vas očekuje.

Da pojednostavimo, kako se entuzijazma ne živi, možda da ipak dođete i zaradite novac i pronađete partnera – početni kapital za vaš biznis?

Berza Preduzetničkih Ideja – UDG
tel: +382(20)410-009
e-mail: berza@udg.edu.me
www: Berza Preduzetnickih IdejaApplications are open !

Seventh Stock Market of Entrepreneurial IdeasApplication idea

Dear colleagues,

As you know, University of Donja Gorica is one of the first student entrepreneurship supporters in Montenegro. In accordance with this, and guided by the Professor's equation, where the student's ability is equal to the knowledge gained multiplied by the intensity of living squared (S = z * i²), this year

Student Business Center in cooperation with the "Freedom & Entrepreneurship" foundation, continues its, now traditional, entrepreneurially-oriented projects, which are, every year, more and more, showing that luck really follows the ready ones!

Stock of entrepreneurial ideas is place where the “Supply” and “Demand” encounter

Once again, we are giving you the opportunity, depending on how much you are ready, to test your luck by intertwining nice and useful through VII Stock of Entrepreneurial Ideas!

On the „Supply” side can be your ideas, which can be licitated by the “demand”, represented by companies and institutions willing to invest in new business ideas.

Depending on the quality of ideas, which should present synergy of your courage and creativity, the best 11 will have the opportunity to be presented to the "demand" on the Day of Europe - May 09, 2017.

Traditionally, after the presentation comes quotation for the ideas.


The best 30 ideas will also be presented in the seventh edition of the book "Book of ideas." It is important to emphasize that the book carries the message that the burden of success lies not only within the best 11 ideas, but in many other great ideas, in which the representatives of the "demand" will also be able to invest even though the ideas itself will not be presented.

In 2016. foundation “Freedom & Entrepreneurship was established with the aim to aspire young individuals to turn their ideas in the profitable businesses , and help them through the process . The money provided by the “Demand” will be paid on the Foundation’s account first, which will immediately upon payment transfer 50% of the funds to the idea owners, while the other 50% will be paid to the owners of the ideas on the day when they establish their companies. The deadline for this establishment is 24 months from the date of the first 50% fund transfer .

If within this period company is not established, foundation retains this amount and directs its elsewhere, in order to support the other established companies, which applied for foundation’s financial aid. This will be discussed in more detail on the VII Stock of Entrepreneurial Ideas.

Likewise, awards from the VI Stock of Entrepreneurial Ideas will be officially announced at this year's Stock of Entrepreneurial Ideas - 09th May 2017, for all the companies which were established in the meantime, and whose business ideas were presented on some of the previous Stocks of Entrepreneurial Ideas.

UDG, as the initiator of the competitions based on the rules of fair, open-market competitions, once again opens the call for high school and university students from both, Montenegro and Europe, until April, 27th 2017. You can apply via website: Apply.

NB :
Members of Student Business Center (SBC) are entitled to free consultations regarding their business ideas and any application issue they have. Please submit your consultation inquiry on e-mail: sbc@udg.edu.me
In case you have any additional questions, please do not hesitate to contact us!

Bear in mind that your ideas are starting point for the history of the future of all of us, so we invite you to apply, and thus make a quality introduction to entrepreneurial life that awaits you.

To put it simple, since it is impossible to live only from the enthusiasm, maybe you should come and not only earn money, but also find business partners – and so gain the initial capital for your business?


Best regards,

Stock of Entrepreneurial – UDG
tel: +382(20)410-009
e-mail: berza@udg.edu.me
www: Stock of EntrepreneurialSedma berza preduzetničkih ideja

Koncept FunkcionisanjaUDG

Ideja:

Kreiranje institucije za podsticanje studenata na proizvodnju biznis ideja i na inovacije.

Cilj:

Da se omogući susret ponude preduzetničkih ideja sa tražnjom preduzetničkih ideja.

Ponuda:

U ponudi su preduzetničke ideje:

 

  1. Studenata UDG;
  2. Studenata iz regiona;
  3. Osnovaca i srednjoškolaca iz Crne Gore

Tražnja:

Tražnju sačinjavaju:

 

  1. Sve banke iz crnogorskog sistema;
  2. Privatizaciono-investicioni fondovi;
  3. Kompanije;
  4. Pojedinci koji žele da se bave biznisom
  5. Sve ostale zainteresovane institucije

Mjesto:

UDG – Amfiteatar AS

Datum:

09. maj 2017 – dan EU

© Berza Preduzetničkih Ideja