DOGADJAJI NA FDM-u

Novogodišnja čestitka UDG

Poštovane kolege,želimo vam puno sreće u 2018g. i da naša saradnja bude još uspješnija. Procitajte vise...

Berza preduzetničkih ideja

VII Berza preduzetničkih ideja Procitajte vise...

Svečana odbrana diplomskih radova

Dobrodošli! Procitajte vise...

LOGIN

Ovdje se možete logovati pomoću pristupnih podataka koje ste dobili od Administratora.
Zaboravili ste lozinku? Kliknite ovdje.

DANAŠNJE NOVOSTI

Obavještenje Objavljeno: 23. December

Poštovane kolege,u ime Fakulteta pravnih nauka, Humanističkih studija, Fakulteta umjetnosti i Filološkog Fakulteta UDG pozivamo vas da, ukoliko ste u mogućnosti, prisustvujete tradicionalnoj Manistestaciji novogodišnje dodjele nagrada našim studentima , koja će se održati 25.12.2017. godine s početkom u 12:00h u amfiteatru AP. U prilogu, se nalazi i Agenda Manifestacije, koja je najavljena i na info monitorima u holu Univerziteta.
  1. Preuzmite fajl: agenda

U utorak, 26. decembra u 18h, u Umjetničkoj galeriji »Miodrag Dado Đurić« na Cetinju gosti projekta »Preokupacije / Razgovori u muzeju« biće Stefan Đukić i Nikola Zečević, koji će diskutovati na temu "Kako do solidarnog društva?" Objavljeno: 23. December

Publika će imati priliku da pogleda dokumentarac Stefana Đukića "Šta Ljevica želi?", uz diskusiju o 100 godina ljevice nakon Oktobarske revolucije. Dokumentarni film "Šta ljevica želi?" sniman je uglavnom u Berlinu tokom Petog kongresa partije evropske ljevice. Đukić je razgovarao sa političarima i teoretičarima ljevičarske provenijencije iz Njemačke, Irske, Grčke, Gruzije, Švedske i Rusije. Stefan Đukić deset godina vodi teorijsko-filozofski blog "Protiv negativnog" na www.stefandjukic.com sa kojeg su tekstovi prenošeni na portalima i u novinama u Crnoj Gori i Srbiji. Dvije godine je vodio teorijsku radio emisiju "Glasom protiv negativnog" na talasima radija Bar. Mr. Nikola Zečević je politikolog i istoričar, piše autorske tekstove i kolumne za Vijesti, Peščanik, Novi Plamen.
  1. Preuzmite fajl: pozivnica

Konkurs za izbor u zvanja Objavljeno: 20. December

Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-a, na predlog Nastavno naučnog vijeća UDG Fakulteta za dizajn i multimediju (u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje: KONKURS za izbor u akademsko zvanje jednog nastavnika u akademsko zvanje vanredni profesor iz oblasti Modni dizajn za izbor u akademsko zvanje jednog nastavnika docent iz oblasti Umjetnost i komunikologija Uslovi: 1. Uslovi za izbor u akademsko zvanje propisani su članom 76 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list, RCG“, br. 60/03 i 04/08), Pravilnikom Senata UDG-a o opštim uslovima za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) br. 29/11 od 23.03.2011. godine, Mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja, Savjeta za visoko obrazovanje od juna 2016. godine i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku izbora u akademska zvanja na Fakultetu za dizajn i multimediju koja su objavljena na internet stranici Fakulteta http://www.udg.edu.me/fdm/download 2. Bliže informacije o uslovima za izbor, sadržaju prijave i dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, možete naći na internet stranici Fakulteta: http://www.udg.edu.me/fdm/download Prijave sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti se dostavljaju na adresu: Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za dizajn i multimediju, Oktoih 1 Donja Gorica, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademsko zvanje, sa naznakom oblasti za koju se konkuriše i akademskog zvanja za koje se konkuriše. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Rektor UDG-a
  1. Preuzmite fajl: Odluka Senata o raspisivanjukonkursa FDM vanredni profesor
  2. Preuzmite fajl: Odluka Senata o raspisivanju konkursa FDM docent

Evidencija uplate školarina Objavljeno: 19. December

Podsjećamo studente da je rok za plaćanje druge rate školarine bio 1. decembra. Studenti koji nijesu izmirili finansijske obaveze, izgubili su status aktivnog student-a/kinje. Kako u toku praznika neće raditi Služba finansija, želimo da vas obavijestimo da sve uplate izvršene nakon 28. decembra neće biti evidentirane prije 10. januara.

Konkurs Objavljeno: 14. December

Poštovane kolege,u prilogu je konkurs za izradu logoa za projekat Western Balkans Urban Agriculture Initiative BUGI
  1. Preuzmite fajl: konkurs
Više novih vijesti

NAJNOVIJI TWEETOVI

No tweets

MAILING LISTA