Twitter feed
Login box Content
Najnovija obavještenja

Informacija za studente koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom
Opširnije: Informacija za studente koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom

Svi studenti Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis koji su u radnom odnosu potrebno je da dostave potvrde najkasnije do srijede 28. februara do 14 časova, Nataliji Drekalović (II sprat), kako bi bili oslobođeni prisustva nastavi u ljetnjem semestru, školske 2017/18.

Dokumentaciju student može predati svakog radnog dana (ponedeljak-petak) u terminu od 12h do 14h.

Uz potvrdu iz firme, potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice (prva stranica sa imenom i stranica na kojoj je pečat firme sa datumom otpočinjanja radnog odnosa), i original radne knjižice na uvid, kao i ovjeren JPR obrazac od strane Poreske uprave.

Prijava ispita

Prijava ispita će početi u četvrtak, 8. februara, i trajaće do ponedjeljka, 19. februara. Studenti koji imaju problema sa prijavom ispita, potrebno je da pošalju mail na fist@udg.edu.me.

Studenti koji ne prijave ispite u gore navedenom roku, biće u obavezi da uplatu nadoknadu za naknadnu prijavu ispita, u iznosu od 30 eura.

Početak ljetnjeg semestra

Kao što je ranije najavljeno, nastava u ljetnjem semestru će početi u ponedjeljak, 5. februara.
Slobodna sedmica će biti od 19-25. marta.

U sekciji Download/Za studente se nalaze sljedeće informacije za ljetnji semestar: spisak predmeta i predavača, raspored predavanja, raspored dolazaka gostujućih predavača, spisak neradnih dana i raspored polaganja kolokvijuma i završnih ispita.

Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorske disertacija kandidata mr Ivana Arnautovića

Nakon sto je ispunio sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Medjunarodna ekonomija", kandidatk mr Ivan Arnautović, broj dosijea 11/038 predao je doktorsku disertaciju "Negativni efekti mobinga na savremene poslovne organizacije".

Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalaze se u Biblioteci UDG.

Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorske disertacija kandidatkinje mr Jelene Zvizdojević

Nakon sto je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Medjunarodna ekonomija", kandidatkinja mr Jelena Zvizdojević, broj dosijea 11/012 predala je doktorsku disertaciju "Statistička analiza poljoprivrede".

Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalaze se u Biblioteci UDG.
Downloads
Loading...