Twitter feed
Login box Content
Najnovija obavještenja

Raspored polaganja ispita u popravnom roku zimskog semestra studijske 2017/18. godine

Postavljen je raspored polaganja ispita u popravnom roku zimskog semestra studijske 2017/18. godine. Fajl možete naći u dijelu Download/Za studente.

Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorska disertacija kandidatkinje mr Milice Daković-Tadić

Nakon sto je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Medjunarodna ekonomija", kandidatkinja mr Milica Daković-Tadić, broj dosijea 11/013 predala je doktorsku disertaciju "Veza poslovnog računovodstva i nacionalnog računovodstva: analiza različitosti i preporuke za konvergenciju".

Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG.

Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorska disertacija kandidatkinje mr Bojane Bošković

Nakon sto je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Medjunarodna ekonomija", kandidatkinja mr Bojana Bošković, broj dosijea 11/005 predala je doktorsku disertaciju " Uloga regultorne politike u ekonomiji, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru".

Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG.

Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorske disertacija kandidatkinje mr Nine Drakić

Nakon sto je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Medjunarodna ekonomija", kandidatkinja mr Nina Drakić, broj dosijea 11/014 predala je doktorsku disertaciju "Institucionalna analiza poljoprivrede".

Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG.

Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorske disertacija kandidata mr Andrije Radomana

Nakon sto je ispunio sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Medjunarodna ekonomija", kandidat mr Andrija Radoman, broj dosijea 11/004 predao je doktorsku disertaciju “Uticaj građevinske industrije na ekonomski razvoj".

Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG.
Downloads
Loading...