Twitter feed
Najnovija obavještenja

Predavanje predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore

Obavještavaju se studenti Fakulteta pravnih nauka i svi zainteresovani da će u srijedu, 7. decembra, gostujuće predavanje održati gospođa Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore.

Predavanje na temu "Krivični postupak, struktura i transparentnost" biće održano u amfiteatru A1, s početkom u 11 časova.

Dobrodošli!

Raspored nastave za XIII akademsku sedmicu
Opširnije: Raspored nastave za XIII akademsku sedmicu

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za XIII akademsku sedmicu, koja teče od 5. do 10. decembra.

Izmjena rasporeda kolokvijuma - I godina

Obavještavaju se studenti da će se Treći kolokvijum iz Rumskog privatnog prava održati u petak, 9. decembra, a Drugi kolokvijum iz Sociologije 15. decembra.

Predavanje direktora Uprave za inspekcijske poslove

U petak, 2. decembra, dr Božidar Vuksanović, direktor Uprave za inspekcijske poslove, održaće predavanje na temu "Inspekcijski nadzor u funkciji primjene zakona".

Predavanje će biti održano u Galeriji UDG-ja s početkom u 11h.

Konkurs za izbor u akademsko zvanje
Opširnije: Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-ja, na prijedlog Naučno-nastavničkog vijeća Fakulteta pravnih nauka UDG (u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje

KONKURS ZA IZBOR

jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti Krivičnog prava i Krivičnog procesnog prava, u akademsko zvanje docenta.

Više informacija u prilogu.
Obavještenja
 
Predavanje predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore
Obavještavaju se studenti Fakulteta pravnih nauka i svi zainteresovani da će u srijedu, 7. decembra, gostujuće predavanje održati gospođa Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore.

Predavanje na temu "Krivični postupak, struktura i transparentnost" biće održano u amfiteatru A1, s početkom u 11 časova.

Dobrodošli!
06
Decembar
 
Raspored nastave za XIII akademsku sedmicu
U prilogu se nalaze rasporedi nastave za XIII akademsku sedmicu, koja teče od 5. do 10. decembra.
04
Decembar
 
Izmjena rasporeda kolokvijuma - I godina
Obavještavaju se studenti da će se Treći kolokvijum iz Rumskog privatnog prava održati u petak, 9. decembra, a Drugi kolokvijum iz Sociologije 15. decembra.
03
Decembar
 
Predavanje direktora Uprave za inspekcijske poslove
U petak, 2. decembra, dr Božidar Vuksanović, direktor Uprave za inspekcijske poslove, održaće predavanje na temu "Inspekcijski nadzor u funkciji primjene zakona".

Predavanje će biti održano u Galeriji UDG-ja s početkom u 11h.
01
Decembar
 
Konkurs za izbor u akademsko zvanje
Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-ja, na prijedlog Naučno-nastavničkog vijeća Fakulteta pravnih nauka UDG (u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje

KONKURS ZA IZBOR

jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti Krivičnog prava i Krivičnog procesnog prava, u akademsko zvanje docenta.

Više informacija u prilogu.
01
Decembar
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
30. 11. 16. Nasljedno pravo - kolokvijum Opširnije
29. 11. 16. Dopunjeni raspored kolokvijumâ i ispitâ Opširnije
29. 11. 16. Prijava ispita Opširnije
29. 11. 16. Dopunjeni raspored za I i II godinu Opširnije
28. 11. 16. Kompanijsko pravo - kolokvijum Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
18
Mart
Studenti Fakulteta pravnih nauka UDG posjetili ZIKS
NVO Inicijativa mladih za ljudska prava, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica (UDG), 16. marta 2016. godine, organizovali su posjetu ZIKS-u za studente UDG.

Slađan Raičković, Pomoćnik direktora ZIKS-a, sa saradnicima upoznao je studente sa načinom rada i strukturom ZIKS-a. Zatim su studenti obišli Kazneno-popravni dom (KPD) u okviru kog su vidjeli disciplinsko odjeljenje, zatvoreni krug, Paviljon F, Odjeljenje za maloljetnike, radionički krug (bravarsku, stolarsku, rezbarsku radionicu i lakirnicu), Odjeljenje za žene, novi zatvor za maloljetnike i novu kuhinju. Studenti su razgovarali sa osuđenim licima i službenicima ZIKS-a o načinu života i rada u ZIKS-u i upoznali se sa statistikom o broju osuđenih lica i smještajnim kapacitetima.

Posjeta je realizovana u okviru projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu“, koji je podržan od strane Evropske unije. Projekat realizuju Inicijativa mladih za ljudska prava Crna Gora, Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija, Albanski rehabilitacioni centar za žrtve torture i traume i Međunarodni centar za rehabilitaciju žrtava torture.
 
27
Oktobar
Potpisan sporazum o saradnji sa Fakultetom pravnih nauka Panevropskog univerziteta "APEIRON"
U dekanatu Fakulteta pravnih nauka 27. oktobra 2015. godine svečano je potpisan sporazum o saradnji između Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "APEIRON" iz Banje Luke.

Sporazum su potpisali dekani dvaju fakulteta prof. dr Dragan K. Vukčević i prof. dr Ljubinko Mitrović.

Potpisivanje sporazuma predstavlja nastavak i produbljenje saradnje ova dva univerziteta i omogućiće dalju saradnju naučnog osoblja i studenata.
 
11
Maj
Panel: "Pravne perspektive bezbjednosti u Evropskoj uniji"
Panel: "Pravne perspektive bezbjednosti u Evropskoj uniji"
Opširnije: Panel: "Pravne perspektive bezbjednosti u Evropskoj uniji"
Fakultet pravnih nauka UDG, u sklopu Škole prava EU koja se održava od 6. do 8. maja 2015.godine u Baru, organizovao je panel na temu "Pravne perspektive bezbjednosti u EU".
Tema panela su bile nekoliko dimenzija bezbjednosti Evropske unije, iskustva u realizaciji poslova bezbjednosti i pravne perspektive za efikasno obezbjeđivanje bezbjednosti, kao i iskustva Slovenije, kao članice EU. Panelisti su bili: doc.dr Olivera Injac, dr Damir Črnčec i Boro Vučinić.