Naslovna stranaBudite dio istorije budućnosti

Business Challenge Montenegrotitle

Business Challenge Montenegro

<p><span data-mce-mark="1">Na UDG-u je održano takmičenje pod nazivom Business Challenge Montenegro.</span></p> <p><span>Glavni organizator projekta je bila neprofitna organizacija Studentski Biznis Centar koja funkcioni&scaron;e pod okriljem UDG-a, koji je bio glavni partner u realizaciji BCM-a. Takmičenje koje je okupilo 150 najboljih maturanata iz svih krajeva Crne Gore se sastojalo iz brzog rje&scaron;avanja zadatog problema, izradi biznis planova i prezentovanju istih stručnom žiriju.</span></p>
UDG na Facebook-uUDG na Twitter-uUDG na YouTube-uUDG na LinkedIn-uUDG WebMail

Predavanje dr Dragoljuba Draškovića, predsjednika Ustavnog suda Crne Gore

Dr Dragoljub Drašković rođen je 1955. godine u Nikšiću, gdje je završio osmogodišnju školu i gimnaziju.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1978. godine. Na istom fakultetu 1987. godine stekao je akademski stepen doktora pravnih nauka.

Od početka 1980. pa do sredine 1991. godine bio je zaposlen u Željezari Nikšić, radeći na poslovima pravnog referenta, samostalnog pravnog referenta, stručnog saradnika za proučavanje pravnog sistema i praćenje pravnih propisa i savjetnika u Poslovodnom odboru Metalurško - metalskog kombinata Nikšić.

Od sredine 1991. do marta 2004. godine u „Elektroprivredi Crne Gore“ – Nikšić je obavljao funkcije direktora Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove i savjetnika generalnog direktora Elektroprivrede za pravna pitanja.

Od početka marta 2004. godine do početka marta 2012. godine bio je direktor Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore.

Posjeduje naučno zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore.

Bio je član Predsjedništva spoljno-trgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore i sudija Suda časti pri Privrednoj komori Crne Gore.

Objavio je oko trideset naučnih i stručnih radova u vodećim časopisima za pravnu teoriju i praksu u Crnoj Gori i na području savezne države čija je Crna Gora bila članica, iz oblasti društveno-političkog sistema, ustavnog uređenja, radnog i privrednog prava.

U svojstvu predsjednika ili člana učestvovao je u radu više komisija, stručnih timova ili ekspertskih grupa u Crnoj Gori za izradu zakona, kolektivnih ugovora i drugih podzakonskih akata, rešavanje pravnih pitanja i uređivanje pravnih odnosa u privrednom sistemu.