Naslovna stranaBudite dio istorije budućnosti

Delegacija UDG u Skopljutitle

Delegacija UDG u Skoplju

<p>Rektor Univerziteta Donja Gorica, prof. dr Veselin Vukotić sa delegacijom, bio je u dvodnevnoj posjeti Fakultetu za bezbjednost, Univerziteta &ldquo;Sv. Kliment Ohridski&rdquo; u Skoplju od 21. do 23. novembra 2017.</p> <p>Posjeta je organizovana u okviru obilježavanja 40 godina od osnivanja Fakulteta bezbjednosti pri čemu je bila organizovana Svečana akademija.</p>
UDG na Facebook-uUDG na Twitter-uUDG na YouTube-uUDG na LinkedIn-uUDG WebMail

Otvoren poziv za šesti ciklus programa: “Putujemo u Evropu”

Na konkursu mogu učestvovati studenti sa svih Univerziteta u Crnoj Gori koji su na završnim godinama, pod uslovom da su mlađi od 26 godina. Detaljne informacije kao i formulari se mogu pronaći na linku.

Prijava treba da sadrži popunjen upitnik, potvrdu o položenim ispitima, prosjek ocjena iz studentske službe kao i kopiju pasoša. Studenti mogu dostaviti svoje prijave radnim danima u periodu od 8h do 16h (lično) u NVO Green Home,  na adresu Dalmatinska br.78 (zgrada Čikoma) ili u elektronskoj formi na e-mail adresu.

Program je namijenjen studentima koji ranije nisu imali priliku da putuju kroz slične programe, a posebnu prednost na konkursu imaju studenti koji ranije nisu putovali u zemlje EU. Kroz projekat pruža se šansa studentima da mjesec dana putuju zemljama Evrope zajedno sa svojim vršnjacima iz regiona. Na tom putovanju, imaju priliku da na neposredan način upoznaju zemlje EU, stanovnike, način života, kulturu i običaje. Studenti iz regiona, koji će imati priliku da učestvuju u ovom programu, okupiće se u Berlinu 24. – 27. jula 2017. godine odakle će i započeti putovanje. U Berlinu će biti organizovan prijem studenata na kojem, već tradicionalno, studenti imaju priliku da kroz zajedničke aktivnosti upoznaju svoje vršnjake iz regiona i vrlo često naprave dogovore oko zajedničkog putovanja. Studenti putuju u manjim grupama shodno svojim interesovanjima i željama.

Green Home će tokom ovog programskog ciklusa formirati grupu na društvenim mrežama preko koje će studenti korisnici ovog programa redovno izvještavati o svojim aktivnostima. Dodatno će biti u obavezi da u toku cjelokupnog trajanja programa (22 dana) redovno dijele informacije o kulturno-istorijskim vrijednostima mjesta i lokaliteta koje budu posjetili. Na taj način će se i mladi u Crnoj Gori, a i šire, koji nisu u mogućnosti da budu korisnici ovog programa, informisati o kulturološkim vrijednostima zemalja EU.

Program „Putujemo u Evropu“ je već šest godina unazad usmjeren na povećanje znanja i iskustva mladih ljudi, odnosno unapređenja njihove kulturološke svijesti što se ostvaruje kroz mogućnost putovanja razvijenim zemljama Evrope, te predstavlja svojevrsnu nagradu za studente koji ostvaruju visoke rezultate tokom studiranja sa prosječnom ocjenom ne manjom od 8,5. Kroz program pomažemo spovođenje ključnih prioriteta iz Strageije za mlade Crne Gore 2017 – 2021 pružajući mladina pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima, promociji inovativnih oblika obrazovanja i online učenja, te povećanje mobilnosti mladih oslobađajući ih da samostalno putuju, stiču samostalnost i samopouzdanje.