Naslovna stranaBudite dio istorije budućnosti

Toni Parsons na UDGtitle

Toni Parsons na UDG

<p>U ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine na UDG je održana Tribina na temu: Život i knjiga, na kojoj je gost-predavač biti o Toni Parsons, jedan od najpoznatijih živih svjetskih pisaca.</p> <p>U okviru svoje posjete koju je organizovala izdavačka kuća Nova knjiga iz Podgorice, gospodin Parsons je odabrao da održi predavanje studentima UDG-a, &scaron;to je jo&scaron; jedan dokaz međunarodnog imidža Univerziteta Donja Gorica.</p>
UDG na Facebook-uUDG na Twitter-uUDG na YouTube-uUDG na LinkedIn-uUDG WebMail

Raspisan drugi upisni rok za upis u prvu godinu studija

Raspisan drugi upisni rok za upis u prvu godinu studija

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA

  1. Popunjeni formular za bodovanje (može se preuzeti sa sajta ili u prostorijama Univerziteta na dan upisa)
  2. Svjedočanstva iz četiri razreda srednje škole
  3. Diploma o položenom završnom, odnosno stručnom ispitu
  4. Diploma Luča, odnosno diplome sa takmičenja u znanju i umjetnosti, odnosno dokaz o sportskoj aktivnosti koja se boduje (samo za kandidate koji posjeduju ove diplome)
  5. Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte
  6. Dvije fotografije