Naslovna stranaBudite dio istorije budućnosti

Business Challenge Montenegrotitle

Business Challenge Montenegro

<p><span data-mce-mark="1">Na UDG-u je održano takmičenje pod nazivom Business Challenge Montenegro.</span></p> <p><span>Glavni organizator projekta je bila neprofitna organizacija Studentski Biznis Centar koja funkcioni&scaron;e pod okriljem UDG-a, koji je bio glavni partner u realizaciji BCM-a. Takmičenje koje je okupilo 150 najboljih maturanata iz svih krajeva Crne Gore se sastojalo iz brzog rje&scaron;avanja zadatog problema, izradi biznis planova i prezentovanju istih stručnom žiriju.</span></p>
UDG na Facebook-uUDG na Twitter-uUDG na YouTube-uUDG na LinkedIn-uUDG WebMail

Konkurs za dodjelu novčane i nenovčane pomoći privrednim društvima

 

 

Fondacija “SLOBODA I PREDUZETNIŠTVO”  je osnovana 2016. godine i ima za cilj da podrži realizaciju inovativnih i kreativnih ideja. Zvaničan rad Fondacije otpočeo je sa VI Berzom preduzetničkih ideja, održanom 09. maja 2016. godine. 

Pravo prijave na Konkurs ima privredno društvo čiji osnivač ima minimum 50% vlasničkog udjela u navedenom privrednom društvu koje konkuriše za dobijanje novčane ili nenovčane pomoći. Pored navedenog, osnivač privrednog društva koje konkuriše mora da ispunjava najmanje 1 od sljedeća 4 uslova:

  1. Da je aktivan student Univerziteta Donja Gorica,
  2. Da je bio aktivan student Univerziteta Donja Gorica minimum 2 godine,
  3. Da je u radnom odnosu na Univerzitetu Donja Gorica,
  4. Da je učestvovao na nekoj od prethodnih Berzi preduzetničkih ideja.

Odluku o dodjeli novčane i nenovčane pomoći prijavljenim privrednim društvima donijeće Savjet Fondacije, sačinjen od predstavnika eminentnih kompanija iz Crne Gore i regiona koje učestvuju na Berzi preduzetničkih ideja, i Upravni odbor Fondacije, a shodno Pravilniku o dodjeli novčane i nenovčane pomoći privrednim društvima.

Rezultati Konkursa će biti saopšteni tokom VIII Berze preduzetničkih ideja, 09. maja 2018. godine i istog dana biće objavljeni na sajtu Univerziteta Donja Gorica www.udg.edu.me.  

Sva zainteresovana privredna društva je potrebno da na e-mail adresu Fondacijefreedom@udg.edu.me pošalju popunjeni prijavni formular koji se nalazi u prilogu.

                                                                                                                                              Rok za slanje prijava za dodjelu novčane i nenovčane pomoći je 30. aprila 2018. u 23:59h.

Sve dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti putem e-maila: freedom@udg.edu.me.

Upravni odbor Fondacije

Fondacija “Sloboda i preduzetništvo”

Univerzitet Donja Gorica, Oktoih 1, Donja Gorica

81 000 Podgorica, Crna Gora

Preuzmite fajl