Crnogorski za strance
Grupna ili individualna nastava.

Termini i dinamika su fleksiiblni, po dogovoru sa polaznicima.

Kurs je namjenjen svim strancima koji žive, studiraju ili rade u Crnoj Gori.

Poseban kurs organizujemo za strane diplomate.