Predavači

Asistent
dr Milun Lutovac

M. Lutovac je diplomirao na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1996. do 2001. godine bio je profesor u Gimnaziji "Niko Rolović" u Baru, a od 2002. do 2007. godine, na mjestu direktora Centra za kulturu, bio je angažovan na organizaciji i prezentaciji kulture grada Bara. Diplomatsku akademiju "Gavro Vuković", završio je na Pravnom fakultetu, UCG, 2004. Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka, UDG, u Podgorici, 2009. godine. Od školske 2009/10. godine na Fakultetu umjetnosti, Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, angažovan je kao asistent prof. emeritusu dr Milivoj Solaru, na predmetima: Moderna književnost, Savremena književnost, Teorija književnosti, Velike književne epohe. Doktorand je na katedri Teorije savremene umjetnosti na Fakultetu umjetnosti, UDG. Napisao je više stručnih knjiga: “Na razmeđu svjetova i epoha - Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša” (Nakladno istraživački zavod „Politička kultura“, Zagreb, 2011. godine); “Stih i slika – Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde”, koju je, povodom 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša, izdala Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 2013. godine; “Lirizam u romanima „Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića” (JU "Ratkovićeve večeri poezije", Bijelo Polje, 2015. godine). Od 2014. godine zastupa umjetničku galeriju “Velimir A. Leković” u Baru. Selektor likovnog programa Festivala “Barski ljetopis” bio je od 2014. do 2017. a književnog od 2017. godine. Autor je brojnih likovnih i književnih kritika. Pored pisanja, aktivno se bavi i slikarstvom. Učestvovao na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, od kojih izdvajamo AUTORSKI PROJEKAT - ”MNOGOLIKOST SAVREMENE CRNOGORSKE UMJETNOSTI”, u Centru savremene umjetnosti, u Podgorici, 2018. godine. - Prva samostalna izložba ”ZAVJERA IGRE”, Međunarodna galerija portreta, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2008; - Druga samostalna izložba ”TAJNO LICE KNJIGE”, Barski ljetopis, Crna Gora, 2015; - Treća samostalna izložba ”DEUS EX MACHINA”, Decembarska umjetnička scena, Moderna galerija, Podgorica, Crna Gora, 2015; - Četvrta samostalna izložba ” MEDITERRANEAN SUNDANCE”, Hotel ”Korali”, Sutomore, Bar, 2018; Međunarodni, regionalni i nacionalni naučni skupovi i časopisi : "Uloga poslovnog odlučivanja u funkcionisanju kompanije", grupa autora: Dragan Bulatović, Bojana Ostojić, Mitar Lutovac i Milun Lutovac (VOJNO DELO 2/2 0 1 9); Međunarodni naučni skup „Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše u svom vremenu i danas“ (CANU 7. - 8. 11. 2018.); Međunarodni i multidisciplinarni naučni simpozijum „Stefan Mitrov Ljubiša: intertekstualna interpretacija“, Budva, Petrovac, (27 - 28. 02. 2018.); Časopis za umjetnost i visoko obrazovanje ACADEMY “Intertestualità del romanzo "Montenegro" di Milovan Djilas con i romanzi di Franz Kafka "Il processo" e "Lo Straniero" di Alber Camus”, Milano (Italija) 2017; 47. RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE, 100 GODINA OD ROĐENJA PJESNIKA DUŠANA KOSTIĆA, “Tišine pjesnika tišine”, (4. - 5. 09. 2017.); 1000 – GODIŠNJICA SVETOG JOVANA VLADIMIRA, “Mit i oblik – Ogled o skrivenim izvorima Barskog rodoslova” (CANU 21. 10. 2016.); 45. RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE, PROMOCIJA KNJIGE “Lirizam u romanima “Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića, (4. - 5. 09. 2015.); DANILO KIŠ - 80 GODINA OD ROĐENJA (1935-2015), “Anatomija jedne književne hajke” (CANU 15. – 16. 10. 2015.); Promocija knjige “Na razmeđu svjetova i epoha”, o književnom i političkom djelovanju Stefana Mitrovog Ljubiše, Moderna galeriji u Budvi, 13. 03. 2014. godine; “Bosnistika plus”, Institut za bosanski jezik i književnost, “Tehnike i postupci modernističke naracije u romanu “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića, Tuzla, (BiH) 2014; 44. RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE, O CRNOGORSKOM ROMANU, “Intertekstualnost romana mojkovačkog književnog kruga” (4. - 5. 09. 2014.); 100 GODINA OD ROĐENJA MIHAILA LALIĆA, “Meditativna proza Mihaila Lalića - Prelazni period“ (CANU 7. - 8. 10. 2014.); O IDENTITETU, “Identitet i institucija - Analiza jednog slučaja” (CANU 11. - 12. 04. 2013.);

team