Twitter feed
Najnovija obavještenja

"Kombinatorni principi interpretirani na razne specijalne načine"

Na Univerzitet Donja Gorica u periodu od 13.-14. decembra boraviće Dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Rade Doroslovački.
U petak, 14.decembra 2018. godine u 9h, sala PS, profesor Doroslovački će održati predavanje pod nazivom:

"Kombinatorni principi interpretirani na razne specijalne načine"

Kombinatorni zadaci su prisutni na svim nivoima obrazovanja jer razvijaju logičko i kreativno razmišljane, a time se otvaraju vrata mašti i intezivnoj aktivnosti uma čovjeka. Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže, a posebno studente i kolege iz oblasti matematike i tehničkih nauka.

Profesor Rade Doroslavački ima iskustva kao takmičar, a kasnije je imao značajan doprinos u pripremi studenata za različite nivoe takmičenja iz oblasti matematike.
Detaljniju biografiju možete naći na http://imft.ftn.uns.ac.rs/~rade/biografija.html
Arhiva obavještenja
Konkurs "Savremene tehnologije za održivi razvoj“
Univerzitet Donja Gorica raspisuje interni konkurs za studente Univerziteta Donja Gorica pod imenom “Savremene tehnologije za održivi razvoj“.

Cilj konkursa jeste da se dođe do najboljih idejnih rješenja u oblasti: Savremene tehnologije za održivi razvoj. Idejna rješenja treba da pokažu da savremene tehnologije imaju primjenu u oblastima koje se tiču održivog razvoja, i mogu biti veoma značajne za shvatanje održivog razvoja. Konkurs će prepoznati i podržati ideje sa najvećim potencijalom socio-ekonomskog uticaja na postulate održivog razvoja uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine, a koje se baziraju na korištenju savremenih tehnologija.

Detalje o konkursu možete pronaći u prilogu.
03
Novembar