heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za kulturu i turizam

O fakultetu

Fakultet za
kulturu i turizam

Fakultet za kulturu i turizam (FKT) osnovan je 2014. godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. Nastao je kao rezultat neminovnosti povezivanja turizma i kulture u maloj zemlji kakva je Crna Gora.

Ključna ideja Fakulteta za kulturu i turizam je: Kako neosporno talentovane i inteligentne mlade ljude iz Crne Gore podstaći da razviju osjećaj za valorizovanje prirodnih ljepota, kulturne i istorijske baštine ovog prostora i da obogate turističku ponudu kroz razvoj sopstvenih biznisa i rad u turističkim kompanijama? Kako im pomoći da se oslobode mnogih predrasuda i stereotipnih vrijednosti sredine koje ih ometaju na globalnom trendu? Kako im razviti hrabrost da donose odluke, traže nova rešenja i budu inovativni, i kako im razviti moralne norme koje se traže za poslovni uspjeh? 

Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1EIR
Ekonomija i razvoj
FKT1EIR 5
2+2
Da
2+2
FKT1IC
Istorija civilizacija
FKT1IC 5
2+2
Da
2+2
FKT1TS1
Tehnike snimanja I
FKT1TS1 5
2+1
Da
2+1
FKT1IGCG
Istorija i geografija Crne Gore
FKT1IGCG 4
2+2
Da
2+2
FKT1KB1
Kulturna baština I
FKT1KB1 1
2+0
Da
2+0
FKT1PIK1
Projekat Ideje i karakter I
FKT1PIK1 2
0+2
Da
0+2
FKT1EJ1
Engleski jezik I
FKT1EJ1 4
2+2
Ne
2+2
FKT1NJJ1
Njemački jezik I
FKT1NJJ1 4
2+2
Ne
2+2
FKT1SJ3_1
Strani jezik III - 1
FKT1SJ3_1 4
2+2
Ne
2+2
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1KA
Kulturna antropologija
FKT1KA 5
3+2
Da
3+2
FKT1KP
Književnost i poezija
FKT1KP 5
2+2
Da
2+2
FKT1I
Informatika
FKT1I 5
2+2
Da
2+2
FKT1TS2
Tehnike snimanja II
FKT1TS2 4
2+1
Da
2+1
FKT1KB2
Kulturna baština II
FKT1KB2 1
2+0
Da
2+0
FKT1D
Demografija
FKT1D 1
1+0
Da
1+0
FKT1TGCGS
Turistička geografija Crne Gore i svijeta
FKT1TGCGS 1
1+0
Da
1+0
FKT1PIK2
Projekat Ideje i karakter II
FKT1PIK2 2
0+2
Da
0+2
FKT1EJ2
Engleski jezik II
FKT1EJ2 4
2+2
Ne
2+2
FKT1NJJ2
Njemački jezik II
FKT1NJJ2 4
2+2
Ne
2+2
FKT1SJ3_2
Strani jezik III – 2
FKT1SJ3_2 4
2+2
Ne
2+2
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2EK
Ekonomika kulture
FKT2EK 5
2+2
Da
2+2
FKT2IU
Istorija umjetnosti
FKT2IU 5
2+0
Da
2+0
FKT2TM1
Tehnike montaže I
FKT2TM1 4
2+1
Da
2+1
FKT2JK
Jevrejska kultura
FKT2JK 2
1+0
Da
1+0
FKT2IK
Indijska kultura
FKT2IK 2
2+0
Da
2+0
FKT2KK1
Kineska kultura I
FKT2KK1 1
1+0
Da
1+0
FKT2KB3
Kulturna baština III
FKT2KB3 1
2+0
Da
2+0
FKT2VVCG
Vino i vinarije Crne Gore
FKT2VVCG 1
1+0
Da
1+0
FKT2PIK1
Projekat Ideje i karakter III
FKT2PIK1 2
0+2
Da
0+2
FKT2EJ1
Engleski jezik III
FKT2EJ1 4
2+2
Ne
2+2
FKT2NJJ1
Njemački jezik III
FKT2NJJ1 4
2+2
Ne
2+2
FKT2SJ3_3
Strani jezik III – 3
FKT2SJ3_3 4
2+2
Ne
2+2
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2EMT
Ekonomika i menadžment turizma
FKT2EMT 4
2+2
Da
2+2
FKT2PMK
Psihologija marketinga kulture
FKT2PMK 4
3+2
Da
3+2
FKT2MITK
Metodologija istraživanja tržišta u kulturi i turizmu
FKT2MITK 4
2+1
Da
2+1
FKT2PI
Preduzetništvo i inovacije
FKT2PI 4
2+2
Da
2+2
FKT2TM2
Tehnike montaže II
FKT2TM2 4
2+1
Da
2+1
FKT2KB4
Kulturna baština IV
FKT2KB4 1
2+0
Da
2+0
FKT2CNN
Crnogorska narodna nošnja
FKT2CNN 1
1+0
Da
1+0
FKT2PIK2
Projekat Ideje i karakter IV
FKT2PIK2 2
0+2
Da
0+2
FKT2EJ2
Engleski jezik IV
FKT2EJ2 4
2+2
Ne
2+2
FKT2NJJ2
Njemački jezik IV
FKT2NJJ2 4
2+2
Ne
2+2
FKT2SJ3_4
Strani jezik III – 4
FKT2SJ3_4 4
2+2
Ne
2+2
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT3EK
Estetika komunikacije
FKT3EK 5
2+0
Da
2+0
FKT3RFTK
Računovodstvo i finansije u turizmu i kulturi
FKT3RFTK 5
2+2
Da
2+2
FKT3KIBCG
Kulturno istorijska baština Crne Gore
FKT3KIBCG 5
2+2
Da
2+2
FKT3ST
Sportski turizam
FKT3ST 4
2+0
Da
2+0
FKT3SU
Sociologija umjetnosti
FKT3SU 1
1+0
Da
1+0
FKT3GK
Grčka kultura
FKT3GK 1
1+0
Da
1+0
FKT3PIK5
Projekat Ideje i karakter V
FKT3PIK5 1
0+2
Da
0+2
FKT3EJ1
Engleski jezik V
FKT3EJ1 4
2+2
Ne
2+2
FKT3NJJ1
Njemački jezik V
FKT3NJJ1 4
2+2
Ne
2+2
FKT3SJ3_5
Strani jezik III – 5
FKT3SJ3_5 4
2+2
Ne
2+2
FKT3SJ4_1
Strani jezik IV - 1
FKT3SJ4_1 4
2+2
Ne
2+2
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT3KI
Kreativne industrije
FKT3KI 4
3+2
Da
3+2
FKT3KK2
Kineska kultura II
FKT3KK2 4
2+0
Da
2+0
FKT3RRT
Religija i religijski turizam
FKT3RRT 4
2+2
Da
2+2
FKT3PIK6
Projekat Ideje i karakter VI
FKT3PIK6 2
0+2
Da
0+2
FKT3EJ2
Engleski jezik VI
FKT3EJ2 4
2+2
Ne
2+2
FKT3NJJ2
Njemački jezik VI
FKT3NJJ2 4
2+2
Ne
2+2
FKT3SJ3_6
Strani jezik III – 6
FKT3SJ3_6 4
2+2
Ne
2+2
FKT3SJ4_2
Strani jezik IV - 2
FKT3SJ4_2 4
2+2
Ne
2+2
FKT3DR
Diplomski rad
FKT3DR 8
4+4
Da
4+4
Kineske studije - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1EIRks
Ekonomija i razvoj (globalizacija)
FKT1EIRks 4
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1KJ1ks
Kineski jezik 1
FKT1KJ1ks 8
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1KCks
Istorija i geografija Kine – KINESKA CIVILIZACIJA
FKT1KCks 6
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1I1
Informatika 1
FKT1I1 6
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1PSks
Psihologija
FKT1PSks 4
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1IIK1ks
Ideje i karakter 1
FKT1IIK1ks 2
30
Da
30