Opste informacije o fakultetu

O fakultetu

Fakultet za kulturu i turizam (FKT) osnovan je 2014. godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. Nastao je kao rezultat neminovnosti povezivanja turizma i kulture u maloj zemlji kakva je Crna Gora.

Ključna ideja Fakulteta za kulturu i turizam je: Kako neosporno talentovane i inteligentne mlade ljude iz Crne Gore podstaći da razviju osjećaj za valorizovanje prirodnih ljepota, kulturne i istorijske baštine ovog prostora i da obogate turističku ponudu kroz razvoj sopstvenih biznisa i rad u turističkim kompanijama? Kako im pomoći da se oslobode mnogih predrasuda i stereotipnih vrijednosti sredine koje ih ometaju na globalnom trendu? Kako im razviti hrabrost da donose odluke, traže nova rešenja i budu inovativni, i kako im razviti moralne norme koje se traže za poslovni uspjeh? 


 

Ključna ideja osnivanja akademskih studija Međunarodno hotelijerstvo i menadžment bila je u pripremi budućih generacija da izgrade sopstvenu profesionalnu karijeru u međunarodnom turizmu i hotelskoj industriji, po ugledu na Vatel- International Business School, Hotel and Tourism Management- prvu franšizu ovog tipa u Crnoj Gori (http://www.vatel.com).

Vatel je svjetski lider u obrazovanju menadžmenta u hotelskoj administraciji i turizmu a najveća imena u hotelskom poslovanju su dodijelili Vatelu nekoliko Business nagrada:

  • 2003. Vatel je nagrađen za pružanje kvalitetne obuke svojim studentima,
  • 2010. godine osvojio je dvije nagrade za najbolju pedagošku inovaciju u hotelskoj industriji međunarodnog značaja,
  • 2016. godine osvojio i nagradu “Best Hospitality Management School” award na svjetskom nivou i to u konkurenciji velikog broja obrazovnih institucija iz ove oblasti. 

Vatel, kao priznati svjetski brend u međunarodnom hotelijerstvu i menadžmentu ima ostvarenu saradnju sa poznatim hotelskim grupacijama, s obzirom da se sjedišta ovih fakulteta nalaze na 40 destinaciji širom svijeta (Meksiko, Argentina, Maroko, Španija, Švajcarska, Francuska, Indija, Kina, Filipini i mnogi drugi), obuhvatajući najveće svjetski priznate turističke destinacije. Vatel grupacija je kroz svoje 37-ogodišnje poslovanje na globalnoj sceni prepoznala i identifikovala potrebu tržišta za ekspertima u oblastima međunarodne hotelijerske industrije. Imajući u vidu značaj hotelske industrije i predviđanja Svjetske turističke organizacije o godišnjem rastu na 1.8 milijardi broja internacionalnih turista, kao i povećanju tržišnog udjela hotelijerstva i turizma u svjetsku ekonomiju na 57% do 2030. godine Vatel grupa je osnovala International Hotel Management (MBA) uvodeći novi program sa ciljem upoznavanja mladih ljudi sa raznim načinima upravljanja, udružujući teorijske aspekte i praktična iskustva poznatih svjetskih imena.

Cilj studijskog progrаmа je postizаnje akademske kompetentnosti studenаtа u oblаsti turizma i hotelijerstva omogućаvаjući studentimа sticаnje naprednih teorijskih i prаktičnih stručnih znаnjа, kаo i osposobljаvаnje zа trаjno usvаjаnje novih znаnjа i tehnologijа i menаdžerskih vještinа po ugledu na priznatu Vatel grupu - International Business School, Hotel and Tourism Management. Osim togа, studirаnjem se rаzvijаju sposobnosti kritičnog, a kreаtivnog rаzmišljаnjа, sаmostаlnog i timskog rаdа, kаo i sposobnosti za odgovorno donošenje poslovnih odlukа na osnovu činjenica i merljivih objektivnih dokaza - nа svim nivoimа odlučivаnjа.

Polazište osnivanja Opšteg smjera na  Fakultetu za kulturu i turizam je shvatanje turizma i turističkih aktivnosti kao načina i mehanizma valorizacije kulturnog i istorijskog nasljeđa jednog prostora. Kako kulturni proizvod naše nacionalne kulture ponuditi turističkom tržištu?

U pozadini ove ideje su najmanje tri trenda:

  1. Trend globalnog turizma (putovanja);
  2. Trend rasta tzv. kulturnog kapitalizma i kreativne industrije;
  3. Prelazak sa industrijske ekonomije na ekonomiju iskustva.

Cilj edukacije studenta na UDG, u oblasti kulture i turizma je da svršeni student stekne konkurentsku prednost kroz unapređenje raspoloživih i sticanje novih znanja, razumijevanje problematike u oblasti kojom će se baviti, te sticanje novih iskustava i razvoj specifičnih vještina, kroz:

  • Razvoj holističkog pristupa obrazovanju: kroz saradnju različitih profesija i disciplina a radi pripreme studenata za izvršenje neposrednih radnih aktivnosti, sistemsko mišljenje i kritički odnos.
  • Razvoj održivog obrazovanja u okviru kulturnog turizma putem sistematskog unapređenja kompetentnosti (znanja, iskustava, vještine), prvenstveno kroz razvoj novih projekata.
  • Pospješivanje kritičkog razmišljanja i kreativnosti kroz interaktivne metode nastave, uspostavljanje i razvijanje novih vrijednosti, i drugačijeg načini razmišljanja.

 

budite dio istorije budućnosti