Predavači

Asistent
mr Miloš Đurović

Miloš Đurović, rođen 1987, diplomirao je i masterirao etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je nagrade za najbolji diplomski rad 2011. godine na Odeljenju za etnologiju i antropologiju (diplomirao i masterirao u oblasti antropologije tijela i identiteta), kao i studentske stipendije „Dositejа“ Fonda za mlade talente. Takođe, završio je jednogodišnji dodiplomski program Studija roda na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Uz socio-kulturnu antropologiju, interesuje se za društveno angažovanu nauku, interdisciplinarnu humanistiku, kao i animalnu etiku. Na Univerzitetu Donja Gorica angažovan je na kursevima Kulturna antropologija (Fakultet za kulturu i turizam) i Antropologija (Fakultet primijenjenje nauke), kao i na socio-kulturnim temama u okviru kursa Istorija sporta (Fakultet za sportski menadžment). Na Institutu za strateške studije i projekcije radi kao istraživač, prije svega na migracijskim temama i pitanjima socio-ekonomske inkluzije i socijalnih politika.

Objavljeni radovi:

„Hidžab kao fenomen konstruisanja i osporavanja identiteta: primjer savremenog Novog Pazara“, Etnoantropološki problemi, god. 10, sv. 4, 2015, 821-838 (naučni članak), url:
http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/d91a273367d14c51bbccf439f39124e5.pdf
Kristofer Boem, Krvna osveta: regulisanje i upravljanje sukoba u Crnoj Gori i drugim plemenskim društvima, CID, Podgorica, 1998 (recenzija knjige), url: 
https://aquamarinepress.wordpress.com/2016/06/05/recenzija-knjige-krvna-osveta/
Veliki vječiti kvir sanovnik, Aquamarine Press, Podgorica, 2016 (jedan od autora), url:
http://aquamarinepress.com/Kvir%20sanovnik.pdf

team
Kontakt podaci
  • milos.djurovic[at]udg.edu.me
  • Podgorica