Predmeti

VATEL-LAN202
Francuski jezik

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: