Predmeti

VATEL-GRH101
Ljudski resursi I

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: