Predmeti

VATEL-APC101
Uvod u kuvarstvo

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 0
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: