Predmeti

VATEL-GRH301
Ljudski resursi III

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: