Twitter feed
Login box Content
Najnovija obavještenja

Takmičenje u okviru projekta “Ideje i karakter” na III godini studija UDG
Opširnije: Takmičenje u okviru projekta “Ideje i karakter” na III godini studija UDG

Takmičenje u okviru projekta “Ideje i karakter” na III godini studija UDG (i studenata sa I godine koji su pod disciplinskim postupkom) biće održano u srijedu, 24.04.2019. god sa početkom u 15.30h, shodno priloženom rasporedu.

U prilogu je moguće naći i Pravilnik projekta “Ideje i karakter”.

Podsjećaju se studenti na pravilo da su u obavezi da prisustvuju kompletnom takmičenju, te da je odsustvo ili neuzimanje učešća u projektu “Ideje i karakter” predmet unaprijed poznatih sankija (nemogućnost polaganja ispita za koji se vezuje “Ideje i karakter” do drugog (vanrednog) popravnog roka).

Srećno svim grupama!
Arhiva obavještenja
Program stipendija njemačke privrede za zemlje zapadnog Balkana
German Eastern Business Association (OAOEV) u saradnji sa saveznim ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH i Fondacijom Zoran Đinđić objavljuje poziv za program stipendija.

Program omogućava studentima polugodišnju praksu u njemačkim kompanijama koja počinje 1.jula 2019. godine.

Rok za prijavu ističe 13.11.2018. godine. a detelje o konkursu i načinu prijave moguće je pronaći u prilogu, kao i na linku.
17
Oktobar
Opsta obavjestenja