Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored ispita u I ispitnom roku

Krivičnopravni smjer
Krivično pravo, opšti dio - 31. 01.
Krivično pravo, posebni dio - 03. 02.
Međunarodno krivično pravo - 05. 02.

smjer: Pravo EU
Osnovna prava i slobode u EU - 15. 01.
Evropsko radno i socijalno pravo - 28.01.

Građanskopravni smjer
Građansko pravo, opšti dio - 27. 01.
Stvarno pravo - 24. 01.
Porodično pravo - 20. 01.

Za predmet Javno pravo EU datum organizovanja ispita će biti naknadno istaknut. Za predmet Metodologija prava će, takođe, naknadno biti dopunjeno obavještenje. Za sada je istaknut rok za izradu eseja.

Metodologija

Obavještavaju se studenti Postdiplomskih magistarskih studija da će u utorak 10.11. od 16.00 do 17.30h u Staklenoj sali na I spratu biti održani časovi predavanja iz predmeta Metodologija kod prof. dr Đura Šušnjića

Raspored nastave

Raspored nastave za studente Krivičnopravnog smjera
Krivično pravo, posebni dio kod prof. dr Zorana Stojanovića u
subotu, 30. 11. u 11:30h u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka

Raspored nastave za studente Građanskopravnog smjera
Stvarno pravo kod doc. dr Igora Vujovića u četvrtak, 28. 11. od 17:00h do 18:30h u Staklenoj sali na I spratu

Raspored nastave za studente smjera Pravo EU
Javno pravo EU kod prof. dr Budimira Košutića u subotu, 30. 11. od 9:00h do 11:30h u Staklenoj sali na I spratu.

Raspored nastave za studente Građanskopravnog smjera

- Petak, 22.11. od 17:00h do 20:15h - Porodično pravo kod prof. dr Nebojše Šarkića u sali S13
- Subota, 23.11. od 14:00 do 15:30h - Porodično pravo kod prof. dr Nebojše Šarkića u amfiteatru A1.

Prijava ispita - Postdiplomske magistarske studije

Obavještavaju se studenti Postdiplomskih magistarskih studija da će prijava ispita biti otvorena u periodu od 22. do 25. 11. 2019.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se obrate koordinatoru studija putem mejla ivana.martinovic@udg.edu.me.

Svi studenti koji u naznačenom roku ne prijave ispite i ne obrate se koordinatoru studija, u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita, u iznosu od 30€.
Obavještenja
 
Raspored ispita u I ispitnom roku
Krivičnopravni smjer
Krivično pravo, opšti dio - 31. 01.
Krivično pravo, posebni dio - 03. 02.
Međunarodno krivično pravo - 05. 02.

smjer: Pravo EU
Osnovna prava i slobode u EU - 15. 01.
Evropsko radno i socijalno pravo - 28.01.

Građanskopravni smjer
Građansko pravo, opšti dio - 27. 01.
Stvarno pravo - 24. 01.
Porodično pravo - 20. 01.

Za predmet Javno pravo EU datum organizovanja ispita će biti naknadno istaknut. Za predmet Metodologija prava će, takođe, naknadno biti dopunjeno obavještenje. Za sada je istaknut rok za izradu eseja.
10
Decembar
 
Metodologija
Obavještavaju se studenti Postdiplomskih magistarskih studija da će u utorak 10.11. od 16.00 do 17.30h u Staklenoj sali na I spratu biti održani časovi predavanja iz predmeta Metodologija kod prof. dr Đura Šušnjića
08
Decembar
 
Raspored nastave
Raspored nastave za studente Krivičnopravnog smjera
Krivično pravo, posebni dio kod prof. dr Zorana Stojanovića u
subotu, 30. 11. u 11:30h u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka

Raspored nastave za studente Građanskopravnog smjera
Stvarno pravo kod doc. dr Igora Vujovića u četvrtak, 28. 11. od 17:00h do 18:30h u Staklenoj sali na I spratu

Raspored nastave za studente smjera Pravo EU
Javno pravo EU kod prof. dr Budimira Košutića u subotu, 30. 11. od 9:00h do 11:30h u Staklenoj sali na I spratu.
24
Novembar
 
Raspored nastave za studente Građanskopravnog smjera
- Petak, 22.11. od 17:00h do 20:15h - Porodično pravo kod prof. dr Nebojše Šarkića u sali S13
- Subota, 23.11. od 14:00 do 15:30h - Porodično pravo kod prof. dr Nebojše Šarkića u amfiteatru A1.
18
Novembar
 
Prijava ispita - Postdiplomske magistarske studije
Obavještavaju se studenti Postdiplomskih magistarskih studija da će prijava ispita biti otvorena u periodu od 22. do 25. 11. 2019.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se obrate koordinatoru studija putem mejla ivana.martinovic@udg.edu.me.

Svi studenti koji u naznačenom roku ne prijave ispite i ne obrate se koordinatoru studija, u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita, u iznosu od 30€.
17
Novembar
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
08. 11. 19. Raspored Opširnije
07. 11. 19. Studentski panel i mejl nalog Opširnije
03. 11. 19. Dopunjeni raspored nastave Opširnije
28. 10. 19. Raspored nastave Opširnije
28. 10. 19. Prijavljivanje studenata za svečanu ceremoniju dodjele diploma Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
17
Septembar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 04. oktobra 2019. godine. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija Osnovnog suda u Podgorici), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Nikola Šaranović (generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju).

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.
Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me
 
12
Septembar
Prijem studenata
Obavještavaju se studenti Fakulteta pravnih nauka da su utvrđeni termini konsultacija sa Sekretarom Alenom Adrovićem, shodno sljedećem rasporedu:
- ponedjeljakom od 10 do 12h;
- srijedom od 10 do 12h.

Mole se studenti da se za konsultacije, predavanje studentskih molbi i druga pitanja, pridržavaju navedenog rasporeda.
 
08
Jul
Potpisan Memorandum o saradnji sa Osnovnim sudom u Podgorici
Dana 08.07.2019. godine Fakultet pravnih nauka i Osnovni sud u Podgorici potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti. Prilikom potpisivanja Memoranduma dogovorena je saradnja na planu organizovanja naučnih i stručnih skupova, te učešće sudija u izvođenju nastave na osnovnim i postdiplomskim studijama. Dogovoreno je prisustvo suđenjima i obavljanje prakse studenata u Osnovnom sudu.