Twitter feed
Najnovija obavještenja

Rad na uvid javnosti

Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica je na uvid javnosti magistarski rad Ane Božović, studentkinje postdiplomskih magistarskih studija- Krivičnopravni smjer, pod nazivom "Uloga državnog tužilaštva u suzbijanju kriminaliteta".
Primjedbe na magistarski rad u skladu sa čl.32 Pravilnika o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Ljudska prava i zabrana diskriminacije - I redovni ispitni rok

Obavještavaju se studenti smjera Pravo EU da se mijenja datum održavanja I ispitnog roka iz predmeta Ljudska prava i zabrana diskriminacije kod prof. dr Budimira Košutića, te da će isti biti održan 23. 05. u 17:00h u Dekanatu HS-a.

Raspored ispita

U nastavku se nalazi raspored ispita za studente Postdiplomskih magistarskih studija.

Krivičnopravni smjer:
Krivično procesno pravo
-30. 05. u 17:00h - I redovni ispitni rok
-27. 06. u 17:00h - II redovni ispitni rok
Ispit će biti organizovan u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka
Organizovani kriminalitet
28. 05. u 17:00h - I redovni ispitni rok
24. 06. u 17:00h - II redovni ispitni rok
Ispit će biti organizovan u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka
Maloljetničko krivično pravo
05. 06. - I redovni ispitni rok (termin i sala će biti naknadno određeni)
17. 06. - II redovni ispitni rok u 17:00h u S12

Građanskopravni smjer:
Nasljedno pravo
- 25. 05. u 9:00h u Staklenoj sali na I spratu - I redovni ispitni rok
-17. 06. II redovni ispitni rok u 17:00h u S12
Obligaciono pravo
- 01. 06. u 11:00h u Staklenoj sali - I redovni ispitni rok
- datum za II redovni ispitni rok će biti naknadno preciziran
Građansko procesno pravo
-10. 06. u 14:00h u Staklenoj sali - I redovni ispitni rok
-datum i sala za drugi redovni ispitni rok će biti naknadno određeni

smjer Pravo EU:
Ljudska prava i zabrana diskriminacije
-24. 05. u 15:00h u Dekanatu HS-a -I redovni ispitni rok
-datum i sala za II redovni ispitni rok će biti naknadno određeni
Pravo konkurencije u EU
-30. 05. u 17.00h u A1 - I redovni ispitni rok
-17. 06. - II redovni ispitni rok u 17:00h u S12.
Evroatlantizam
-datum ispita će biti naknadno preciziran

Obavještenje za studente Građanskopravnog smjera

Obavještavaju se studenti Građanskopravnog smjera da će nastava iz Nasljednog prava biti održana u ponedjeljak, 13.05. u 17:00h u Staklenoj sali.

Predavanja za studente Krivičnopravnog smjera

Obavještavaju se studenti Krivičnopravnog smjera da će predavanja iz predmeta Krivično procesno pravo biti održana u ponedjeljak, 22. aprila u 17:00h kod sudije Miraša Radovića, Sudije Vrhovnog suda Crne Gore. Predavanje će biti održano u sali S12.
Obavještenja
 
Rad na uvid javnosti
Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica je na uvid javnosti magistarski rad Ane Božović, studentkinje postdiplomskih magistarskih studija- Krivičnopravni smjer, pod nazivom "Uloga državnog tužilaštva u suzbijanju kriminaliteta".
Primjedbe na magistarski rad u skladu sa čl.32 Pravilnika o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.
17
Maj
 
Ljudska prava i zabrana diskriminacije - I redovni ispitni rok
Obavještavaju se studenti smjera Pravo EU da se mijenja datum održavanja I ispitnog roka iz predmeta Ljudska prava i zabrana diskriminacije kod prof. dr Budimira Košutića, te da će isti biti održan 23. 05. u 17:00h u Dekanatu HS-a.
17
Maj
 
Raspored ispita
U nastavku se nalazi raspored ispita za studente Postdiplomskih magistarskih studija.

Krivičnopravni smjer:
Krivično procesno pravo
-30. 05. u 17:00h - I redovni ispitni rok
-27. 06. u 17:00h - II redovni ispitni rok
Ispit će biti organizovan u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka
Organizovani kriminalitet
28. 05. u 17:00h - I redovni ispitni rok
24. 06. u 17:00h - II redovni ispitni rok
Ispit će biti organizovan u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka
Maloljetničko krivično pravo
05. 06. - I redovni ispitni rok (termin i sala će biti naknadno određeni)
17. 06. - II redovni ispitni rok u 17:00h u S12

Građanskopravni smjer:
Nasljedno pravo
- 25. 05. u 9:00h u Staklenoj sali na I spratu - I redovni ispitni rok
-17. 06. II redovni ispitni rok u 17:00h u S12
Obligaciono pravo
- 01. 06. u 11:00h u Staklenoj sali - I redovni ispitni rok
- datum za II redovni ispitni rok će biti naknadno preciziran
Građansko procesno pravo
-10. 06. u 14:00h u Staklenoj sali - I redovni ispitni rok
-datum i sala za drugi redovni ispitni rok će biti naknadno određeni

smjer Pravo EU:
Ljudska prava i zabrana diskriminacije
-24. 05. u 15:00h u Dekanatu HS-a -I redovni ispitni rok
-datum i sala za II redovni ispitni rok će biti naknadno određeni
Pravo konkurencije u EU
-30. 05. u 17.00h u A1 - I redovni ispitni rok
-17. 06. - II redovni ispitni rok u 17:00h u S12.
Evroatlantizam
-datum ispita će biti naknadno preciziran
13
Maj
 
Obavještenje za studente Građanskopravnog smjera
Obavještavaju se studenti Građanskopravnog smjera da će nastava iz Nasljednog prava biti održana u ponedjeljak, 13.05. u 17:00h u Staklenoj sali.
06
Maj
 
Predavanja za studente Krivičnopravnog smjera
Obavještavaju se studenti Krivičnopravnog smjera da će predavanja iz predmeta Krivično procesno pravo biti održana u ponedjeljak, 22. aprila u 17:00h kod sudije Miraša Radovića, Sudije Vrhovnog suda Crne Gore. Predavanje će biti održano u sali S12.
19
April
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
13. 04. 19. Panel diskusija “Borba protiv organizovanog kriminaliteta u Crnoj Gori” Opširnije
13. 04. 19. Predavanja za studente smjera Pravo EU Opširnije
09. 04. 19. Stvarno pravo- drugi redovni ispitni rok Opširnije
08. 04. 19. Raspored nastave Opširnije
21. 03. 19. Maloljetničko krivično pravo - predavanja Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
11
April
Potpisan Memorandum o saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije
Opširnije: Potpisan Memorandum o saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije
Dana 10.04.2019. godine Fakultet pravnih nauka i Kancelarija za evropske integracije potpisali su Memorandum o saradnji, kojim je predviđeno sprovođenje aktivnosti od zajedničkog interesa i obavljanje stručne prakse studenata našeg Fakulteta u Kancelariji za evropske integracije.

Memorandum o saradnji, koja će se zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti i međusobnog informisanja, potpisali su glavni pregovarač Aleksandar Drljević i dekan Fakulteta pravnih nauka prof. dr Zoran Stojanović.

Tom prilikom profesor Stojanović je istakao da će praksa u Kancelariji za evropske integracije studentima u velikoj mjeri pomoći da savladaju pravnu terminologiju, te da je usaglašavanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU težak posao, zbog čega je dobro da već sada počnemo da pripremamo mlade kadrove koji će kroz koju godinu biti sposobni da razumiju tu pravnu terminologiju.

Glavni pregovarač je pozvao studente da iskoriste period studija i što više se upoznaju sa djelokrugom rada crnogorskih institucija, naročito Kancelarije za evropske integracije i aktuelnostima iz procesa pristupanja EU, kako bi sjutra svoj potencijal i znanje iskoristili u svrhu unapređenja stanja u svojoj državi, bilo kroz radni angažman u Crnoj Gori ili pak u institucijama EU.
 
07
Februar
Predavanje Povjerenika za informisanje Republike Hrvatske
Dana, 06.02.2019. godine dr Zoran Pičuljan, povjerenik za informisanje Republike Hrvatske, održao je predavanje studentima Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica.
 
07
Februar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 22. februara 2019. godine. Nastava će trajati devet nedjelja, a predavanja će se odvijati petkom poslijepodne i subotom. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, prof. dr Goran Obradović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija i predsjednik Osnovnog suda u PG), mr Nikola Šaranović (generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju).

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.

Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me