Twitter feed
Najnovija obavještenja

Maloljetničko krivično pravo - predavanja

Obavještavaju se studenti Krivično-pravnog smjera da će predavanja iz predmeta Maloljetničko krivično pravo kod prof. dr Nataše Delić biti organizovana u utorak, 26. marta u 17:00h u S12.

Građansko procesno pravo - odlaganje nastave

Obavještavaju se studenti Postdiplosmkih magistarskih studija - Građanskopravni smjer da se odlažu časovi iz predmeta Građansko procesno pravo kod prof. dr Mihajla Dike, te da će isti biti organizovani u petak, 15. marta u 17:00h u Staklenoj sali na prvom spratu.

Građansko-pravni smjer - raspored nastave

U nastavku se nalazi raspored nastave za studente Građanskopravnog smjera:

Obligaciono pravo kod prof. dr Marije Karanikić Mirić u petak, 8. marta u 19:00h u Staklenoj sali na I spratu.
Građansko procesno pravo kod prof. dr Mihajla Dike u utorak, 12. marta u 17:00h u Staklenoj sali na prvom spratu.

Prijava ispita - Postdiplomske magistarske studije

Kao što je ranije istaknuto, prijava ispita za studente Postdiplomskih magistarskih studija će biti otvorena u periodu od 4. do 7. marta 2019.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se obrate koordinatoru studija putem mejla ivana.martinovic@udg.edu.me.

Svi studenti koji u naznačenom roku ne prijave ispite i ne obrate se koordinatoru studija, u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita, u iznosu od 30€.

Rad na uvid javnosti

Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica je na uvid javnosti magistarski rad Mersada Šabovića, studenta postdiplomskih magistarskih studija "Pravo EU", pod nazivom "INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE PRIJE I POSLIJE STUPANJA NA SNAGU LISABONSKOG UGOVORA".
Primjedbe na magistarski rad u skladu sa čl.32 Pravilnika o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.
Obavještenja
 
Maloljetničko krivično pravo - predavanja
Obavještavaju se studenti Krivično-pravnog smjera da će predavanja iz predmeta Maloljetničko krivično pravo kod prof. dr Nataše Delić biti organizovana u utorak, 26. marta u 17:00h u S12.
21
Mart
 
Građansko procesno pravo - odlaganje nastave
Obavještavaju se studenti Postdiplosmkih magistarskih studija - Građanskopravni smjer da se odlažu časovi iz predmeta Građansko procesno pravo kod prof. dr Mihajla Dike, te da će isti biti organizovani u petak, 15. marta u 17:00h u Staklenoj sali na prvom spratu.
12
Mart
 
Građansko-pravni smjer - raspored nastave
U nastavku se nalazi raspored nastave za studente Građanskopravnog smjera:

Obligaciono pravo kod prof. dr Marije Karanikić Mirić u petak, 8. marta u 19:00h u Staklenoj sali na I spratu.
Građansko procesno pravo kod prof. dr Mihajla Dike u utorak, 12. marta u 17:00h u Staklenoj sali na prvom spratu.
05
Mart
 
Prijava ispita - Postdiplomske magistarske studije
Kao što je ranije istaknuto, prijava ispita za studente Postdiplomskih magistarskih studija će biti otvorena u periodu od 4. do 7. marta 2019.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se obrate koordinatoru studija putem mejla ivana.martinovic@udg.edu.me.

Svi studenti koji u naznačenom roku ne prijave ispite i ne obrate se koordinatoru studija, u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita, u iznosu od 30€.
01
Mart
 
Rad na uvid javnosti
Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica je na uvid javnosti magistarski rad Mersada Šabovića, studenta postdiplomskih magistarskih studija "Pravo EU", pod nazivom "INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE PRIJE I POSLIJE STUPANJA NA SNAGU LISABONSKOG UGOVORA".
Primjedbe na magistarski rad u skladu sa čl.32 Pravilnika o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.
01
Mart
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
26. 02. 19. Stvarno pravo- drugi redovni ispitni rok Opširnije
18. 02. 19. Metodologija - drugi redovni ispitni rok Opširnije
12. 02. 19. PORODIČNO PRAVO - drugi redovni ispitni rok Opširnije
12. 02. 19. Raspored nastave Opširnije
08. 02. 19. Rok za uplatu druge rate školarine Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
07
Februar
Predavanje Povjerenika za informisanje Republike Hrvatske
Dana, 06.02.2019. godine dr Zoran Pičuljan, povjerenik za informisanje Republike Hrvatske, održao je predavanje studentima Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica.
 
07
Februar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 22. februara 2019. godine. Nastava će trajati devet nedjelja, a predavanja će se odvijati petkom poslijepodne i subotom. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, prof. dr Goran Obradović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija i predsjednik Osnovnog suda u PG), mr Nikola Šaranović (generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju).

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.

Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me
 
21
Novembar
Prijem studenata
Obavještavaju se studenti Fakulteta pravnih nauka da su utvrđeni termini konsultacija sa Sekretarom Alenom Adrovićem, shodno sljedećem rasporedu:
- ponedjeljakom od 10 do 12h;
- srijedom od 10 do 12h.

Mole se studenti da se za konsultacije, predavanje studentskih molbi i druga pitanja, pridržavaju navedenog rasporeda.