Twitter feed
Najnovija obavještenja

Vanredni ispitni rok - Postdiplomske magistarske studije

Obavještavaju se studenti postdiplomskih magistarskih studija Fakulteta pravnih nauka da će rok za uplate i prijave ispita u vanrednom ispitnom roku biti otvoren u periodu od 4. do 6. septembra 2019. Ispitni rok će biti organizovan u drugoj polovini septembra/početkom oktobra. Raspored ispita će biti istaknut nakon okončanja roka za prijave.

Studenti koji žele da prijave ispit u vanrednom ispitnom roku, u obavezi su da uplate 16,5€ po ECTS kreditu. Studenti prijavljuju ispit slanjem mejla, u prethodno navedenom periodu (od 04. do 06. 09.), na sljedeću mejl adresu: ivana.martinovic@udg.edu.me

Info dan

Obavještavamo vas da će 9. jula 2019. godine biti održan Info dan, odnosno prezentacija smjerova specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka, Humanističkim studijama, Fakultetu za umjetnosti i komunikacije i Filološkom fakultetu-odsjek za engleski jezik i književnost Univerziteta Donja Gorica.
Prezentacije će biti održane u amfiteatru AP prema sljedećem rasporedu:
- Fakultet pravnih nauka u 11.00h;
- Humanističke studije u 11.30h;
- Fakultet za umjetnost i komunikacije u 12.00h;
- Filološki fakultet-odsjek za engleski jezik i književnost u 12.30h.
Na Info danu će biti predstavljeni studijski programi, predavači i date sve neophodne informacije vezane za upis. Pozivaju se zainteresovani studenti da prisustvuju prezentaciji.

Ljudska prava i zabrana diskriminacije - II redovni ispitni rok

Obavještavaju se studenti smjera Pravo EU da će II redovni ispitni rok iz predmeta Ljudska prava i zabrana diskriminacije biti održan
11. 06. u 18:00h u sali S12.

Rad na uvid javnosti

Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica je na uvid javnosti magistarski rad Gojka Perovića, studenta postdiplomskih magistarskih studija- Privrednopravni smjer, pod nazivom "Nezavisni direktor".
Primjedbe na magistarski rad u skladu sa čl.32 Pravilnika o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nastava iz predmeta Evroatlantizam

Obavještavaju se studenti smjera Pravo EU da će se nastava iz predmeta Evroatlantizam kod dr Vladimira Ateljevića održati u utorak, 28. maja od 14 do 15:30h.
Obavještenja
 
Vanredni ispitni rok - Postdiplomske magistarske studije
Obavještavaju se studenti postdiplomskih magistarskih studija Fakulteta pravnih nauka da će rok za uplate i prijave ispita u vanrednom ispitnom roku biti otvoren u periodu od 4. do 6. septembra 2019. Ispitni rok će biti organizovan u drugoj polovini septembra/početkom oktobra. Raspored ispita će biti istaknut nakon okončanja roka za prijave.

Studenti koji žele da prijave ispit u vanrednom ispitnom roku, u obavezi su da uplate 16,5€ po ECTS kreditu. Studenti prijavljuju ispit slanjem mejla, u prethodno navedenom periodu (od 04. do 06. 09.), na sljedeću mejl adresu: ivana.martinovic@udg.edu.me
09
Jul
 
Info dan
Obavještavamo vas da će 9. jula 2019. godine biti održan Info dan, odnosno prezentacija smjerova specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka, Humanističkim studijama, Fakultetu za umjetnosti i komunikacije i Filološkom fakultetu-odsjek za engleski jezik i književnost Univerziteta Donja Gorica.
Prezentacije će biti održane u amfiteatru AP prema sljedećem rasporedu:
- Fakultet pravnih nauka u 11.00h;
- Humanističke studije u 11.30h;
- Fakultet za umjetnost i komunikacije u 12.00h;
- Filološki fakultet-odsjek za engleski jezik i književnost u 12.30h.
Na Info danu će biti predstavljeni studijski programi, predavači i date sve neophodne informacije vezane za upis. Pozivaju se zainteresovani studenti da prisustvuju prezentaciji.
24
Jun
 
Ljudska prava i zabrana diskriminacije - II redovni ispitni rok
Obavještavaju se studenti smjera Pravo EU da će II redovni ispitni rok iz predmeta Ljudska prava i zabrana diskriminacije biti održan
11. 06. u 18:00h u sali S12.
28
Maj
 
Rad na uvid javnosti
Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica je na uvid javnosti magistarski rad Gojka Perovića, studenta postdiplomskih magistarskih studija- Privrednopravni smjer, pod nazivom "Nezavisni direktor".
Primjedbe na magistarski rad u skladu sa čl.32 Pravilnika o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.
28
Maj
 
Nastava iz predmeta Evroatlantizam
Obavještavaju se studenti smjera Pravo EU da će se nastava iz predmeta Evroatlantizam kod dr Vladimira Ateljevića održati u utorak, 28. maja od 14 do 15:30h.
25
Maj
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
17. 05. 19. Rad na uvid javnosti Opširnije
13. 05. 19. Raspored ispita Opširnije
06. 05. 19. Obavještenje za studente Građanskopravnog smjera Opširnije
19. 04. 19. Predavanja za studente Krivičnopravnog smjera Opširnije
13. 04. 19. Panel diskusija “Borba protiv organizovanog kriminaliteta u Crnoj Gori” Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
08
Jul
Potpisan Memorandum o saradnji sa Osnovnim sudom u Podgorici
Dana 08.07.2019. godine Fakultet pravnih nauka i Osnovni sud u Podgorici potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti. Prilikom potpisivanja Memoranduma dogovorena je saradnja na planu organizovanja naučnih i stručnih skupova, te učešće sudija u izvođenju nastave na osnovnim i postdiplomskim studijama. Dogovoreno je prisustvo suđenjima i obavljanje prakse studenata u Osnovnom sudu.
 
26
Jun
Potpisan Memorandum o saradnji sa Upravnim sudom Crne Gore
Dana 26.06.2019. godine Fakultet pravnih nauka i Upravni sud Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji, kojim je predviđeno sprovođenje aktivnosti od zajedničkog interesa i obavljanje stručne prakse studenata našeg Fakulteta u Upravnom sudu.

Potpisivanjem ovog Memoranduma omogućeno je studentima Fakulteta pravnih nauka Univertziteta Donja Gorica da, od naredne školske godine, u većem broju obavljaju praksu u Upravnom sudu.
 
24
Maj
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Opširnije: Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica dva puta godišnje organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita. Prvi ciklus pripremne nastave počinje u prvoj nedjelji oktobra, dok drugi ciklus počinje u prvoj nedjelji marta.

Pripremna nastava traje 11 nedjelja, sa ukupnim fondom od 88 časova. Predavanja se odvijaju petkom poslijepodne i subotom. Posebna pažnja posvećuje se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga polaznici imaju priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija i predsjednik Osnovnog suda u PG), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Nikola Šaranović (generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju) i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena nastave za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.

Kontakt osoba: dr Milica Kovač-Orlandić, telefon: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me