Twitter feed
Najnovija obavještenja

Ljudska prava i zabrana diskriminacije - II redovni ispitni rok

Obavještavaju se studenti smjera Pravo EU da će II redovni ispitni rok iz predmeta Ljudska prava i zabrana diskriminacije biti održan
11. 06. u 18:00h u sali S12.

Rad na uvid javnosti

Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica je na uvid javnosti magistarski rad Gojka Perovića, studenta postdiplomskih magistarskih studija- Privrednopravni smjer, pod nazivom "Nezavisni direktor".
Primjedbe na magistarski rad u skladu sa čl.32 Pravilnika o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nastava iz predmeta Evroatlantizam

Obavještavaju se studenti smjera Pravo EU da će se nastava iz predmeta Evroatlantizam kod dr Vladimira Ateljevića održati u utorak, 28. maja od 14 do 15:30h.

Rad na uvid javnosti

Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica je na uvid javnosti magistarski rad Ane Božović, studentkinje postdiplomskih magistarskih studija- Krivičnopravni smjer, pod nazivom "Uloga državnog tužilaštva u suzbijanju kriminaliteta".
Primjedbe na magistarski rad u skladu sa čl.32 Pravilnika o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Raspored ispita

U nastavku se nalazi raspored ispita za studente Postdiplomskih magistarskih studija.

Krivičnopravni smjer:
Krivično procesno pravo
-30. 05. u 17:00h - I redovni ispitni rok
-27. 06. u 17:00h - II redovni ispitni rok
Ispit će biti organizovan u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka
Organizovani kriminalitet
28. 05. u 17:00h - I redovni ispitni rok
24. 06. u 17:00h - II redovni ispitni rok
Ispit će biti organizovan u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka
Maloljetničko krivično pravo
05. 06. u 14:00h u S12. - I redovni ispitni rok
17. 06. u 17:00h u S12 - II redovni ispitni rok

Građanskopravni smjer:
Nasljedno pravo
- 25. 05. u 9:00h u Staklenoj sali na I spratu - I redovni ispitni rok
-17. 06. II redovni ispitni rok u 17:00h u S12
Obligaciono pravo
- 01. 06. u 11:00h u Staklenoj sali - I redovni ispitni rok
- datum za II redovni ispitni rok će biti naknadno preciziran
Građansko procesno pravo
-10. 06. u 14:00h u Staklenoj sali - I redovni ispitni rok
-02. 07. u 14:00h u Staklenoj sali - II redovni ispitni rok


smjer Pravo EU:
Ljudska prava i zabrana diskriminacije
-24. 05. u 15:00h u Dekanatu HS-a -I redovni ispitni rok
-11. 06. u 18:00h u S12 - II redovni ispitni rok
Pravo konkurencije u EU
-30. 05. u 17.00h u A1 - I redovni ispitni rok
-17. 06. - II redovni ispitni rok u 17:00h u S12.
Evroatlantizam
-datum ispita će biti naknadno preciziran
Downloads
Loading...