Twitter feed
Najnovija obavještenja

Predavanja za studente Krivičnopravnog smjera

Obavještavaju se studenti Krivičnopravnog smjera da će predavanja iz predmeta Krivično procesno pravo biti održana u ponedjeljak, 22. aprila u 17:00h kod sudije Miraša Radovića, Sudije Vrhovnog suda Crne Gore. Predavanje će biti održano u sali S12.

Panel diskusija “Borba protiv organizovanog kriminaliteta u Crnoj Gori”

Obavještavamo studente Postdiplomskih magistarskih i doktorskih studija da Fakultet pravnih nauka i Humanističke studije organizuju panel diskusiju pod nazivom “Borba protiv organizovanog kriminaliteta u Crnoj Gori” u srijedu, 17, aprila u 13h u AP-u.

Na panel diskusiji će govoriti gospođa Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda, gospodin Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac, gospodin Veselin Veljović, direktor Uprave policije i gospodin Zdravko Begović, predsjednik Advokatske komore Crne Gore.

Panel diskusija će biti organizovana studentima osnovnih i postdiplomskih studija u cilju predstavljanja i analize ključnih dostignuća i izazova u radu crnogorskog pravosuđa, tužilaštva i policije, kao o ostalih značajnih aktera kada je u pitanju oblast borbe protiv organizovanog kriminaliteta, te ispunjavanja evropskih standarda u ovoj oblasti.

Pozivamo sve zainteresovane studente da prisustvujete panel diskusiji.

Predavanja za studente smjera Pravo EU

Obavještavaju se studenti smjera Pravo EU da će predavanja iz predmeta Ljudska prava i zabrana diskriminacije kod prof. dr Budimira Košutića imati u četvrtak, 18. 04. u 17:00h u Dekanatu Humanističkih studija.

Stvarno pravo- drugi redovni ispitni rok

Obavještavaju se studenti Građanskopravnog smjera da će drugi redovni ispitni rok iz predmeta Stvarno pravo biti organizovan 12. aprila u 15:30h u Staklenoj sali na I spratu.

Raspored nastave

U nastavku se nalazi raspored nastave za studente Postdiplomskih magistarskih studija:

Smjer Pravo EU:
Pravo konkurencije u EU - 11. 04. u 17:00h u Staklenoj sali na I spratu kod prof. dr Vuka Radovića
Evroatlantizam - 12. 04. i to prema sljedećem rasporedu:
kod prof. dr Tanje Miščević - 12. 04. od 16:00 do 18:00h u Staklenoj sali na I spratu
kod dr Vladimira Ateljevića - 12. 04. od 18:00 do 20:30h u Staklenoj sali na I spratu

Građanskopravni smjer
Obligaciono pravo kod prof. dr Marije Karanikić Mirić u subotu, 13. 04. u 14:00h u Staklenoj sali na I spratu

Krivičnopravni smjer
Krivično procesno pravo- ponedjeljak, 15. april u 17:00h u amfiteatru A1-kod sudije Petra Stojanovića, Sudije Vrhovnog suda Crne Gore;
Krivično procesno pravo- utorak, 16. april u 17:00h u sali S48 na IV spratu- kod sudije Miraša Radovića, Sudije Vrhovnog suda Crne Gore.
Predmeti
Loading...
Pravo EU
Krivičnopravni smjer
Građanskopravni smjer
Privredni smjer
Međunarodni odnosi
9. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MP Metodologija prava 6 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_JPEU Javno pravo EU 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_OPSEU Osnovna prava i slobode u EU 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_ERSP Evropsko radno i socijalno pravo 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu

10. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_PKEU Pravo konkurencije u EU 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_LJPZD Ljudska prava i zabrana diskriminacije 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_E Evroatlantizam 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MR Magistarski rad 15 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu

9. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MP Metodologija prava 6 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_KP,OD Krivično pravo, opšti dio 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_KP,PD Krivično pravo, posebni dio 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_KPP Krivično procesno pravo 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu

10. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MKP Međunarodno krivično pravo 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MKP2 Maloljetničko krivično pravo 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_OK Organizovani kriminalitet 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MR Magistarski rad 15 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu

9. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MP Metodologija prava 6 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_GP Građansko pravo, opšti dio 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_SP Stvarno pravo 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_PP Porodično pravo 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu

10. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_OP Obligaciono pravo 5 Da
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_NP Nasljedno pravo 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_GPP Građansko procesno pravo 5 Da
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MR Magistarski rad 15 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu

9. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MP Metodologija prava 6 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_SAP Saobraćajno pravo 8 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_BP Berzansko pravo 8 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_AP Arbitražno pravo 8 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu

10. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_PKEU Pravo konkurencije u EU 5 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_JPEU Javno pravo EU 5 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MTP Međunarodno trgovinsko pravo 5 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MR Magistarski rad 15 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu