Twitter feed
Najnovija obavještenja

Obavještenje za studente koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom

Svi studenti Fakulteta pravnih nauka koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom potrebno je da dostave potvrde najkasnije do petka 01. oktobra, kako bi bili oslobođeni prisustva nastavi u zimskom semestru, studijske 2019/20. godine.

Dokumentacija se predaje radnim danima u periodu 13-15h Filipu Radoviću u Staklenoj sali na I spratu.

Uz potvrdu iz firme, potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice (prva stranica sa imenom i stranica na kojoj je pečat firme sa datumom otpočinjanja radnog odnosa), i original radne knjižice na uvid, kao i ovjeren JPR obrazac od strane Poreske uprave.

Studenti koji se profesionalno bave sportom, takođe mogu biti oslobođeni nastave ukoliko do naznačenog datuma dostave potvrdu iz kluba, nedeljnji raspored treninga kao i raspored utakmica.

Studenti koji se zaposle u toku trajanja nastave mogu biti oslobođeni iste ISKLJUČIVO od datuma kada dostave potrebna dokumenta.

Poziv – studentska praksa u Osnovom sudu u Podgorici

Obavještavaju se studenti da je Fakultet pravnih nauka obezbijedio obavljanje prakse u Osnovnom sudu u Podgorici za 10 studenta u trajanju od mjesec i po dana. Pozivaju se studenti da na mejl adresu milica.kovac@udg.edu.me dostave prijavu i motivaciono pismo u obimu do jedne strane. Za predmetnu praksu se mogu prijaviti samo studenti III godine osnovnih studija i studenti specijalističkih studija.
Rok za prijavu je 23.09.2019. godine.

Apsolventski rok - prijava ispita

Obavještavaju se studenti da je odlukom Dekana utvrđen apsolventski rok za ispite iz studijske 2018/2019. godine.

Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita, a koje su odslušali u prethodnoj studijskoj godini. Prijavljivanje ispita koje student nije slušao i prijavio tokom 2018/2019. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Prijave vršiti na e-mail adresu: fpn@udg.edu.me, najkasnije do 23. septembra 2019. godine do 23:59. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži: (i) ime, prezime i broj indeksa, (ii) tačan naziv predmeta koji se prijavljuje, (iii) skeniranu uplatnicu.

Nadoknada za ispit u apsolventskom roku, shodno odluci Uprave, utvrđena je prema shemi: vrijednost ECTS kredita pomnožena sa 25 evra.

Ispiti u apsolventskom roku biće održani 1. i 2. oktobra u terminu koji će biti posebno naznačen.

Konkurs za upis na magistarske i doktorske studije Fakulteta pravnih nauka, Humanističkih studija i Fakulteta umjetnosti UDG
Opširnije: Konkurs za upis na magistarske i doktorske studije Fakulteta pravnih nauka, Humanističkih studija i Fakulteta umjetnosti UDG

Raspisan je konkurs za upis novih kandidata na magistarske i doktorske studije Fakulteta pravnih nauka, Humanističkih studija i Fakulteta umjetnosti UDG.

Dokumenta potrebna za upis su: uvjerenje o prethodno završenim studijama, kopija lične karte i dvije fotografije. Prijavljivanje kandidata je od 16. do 27. septembra 2019. godine, radnim danima od 10h do 14h. Dokumenta za upis možete predati Ivani Martinović ili Filipu Radoviću.

Tekst konkursa dostupan je u prilogu.

Raspored nastave - II sedmica
Opširnije: Raspored nastave - II sedmica

U prilogu se nalazi raspored nastave na osnovnim studijama za II sedmicu zimskog semestra 2019/20. godine.
Arhiva obavještenja
Rimsko privatno pravo - III kolokvijum
Obavještavaju se studenti koji su prijavili predmet Rimsko privatno pravo da će III kolokvijum biti održan 15.12. od 9h u amfiteatru A1.
06
Decembar
Opsta obavjestenja