Foto galerija

Foto
Galerija

Odbrane diplomskih radova I generacije studenata smjera Primijenjena psihologija
Matematika: Gostujuće predavanje prof. Radeta Doroslovačkog
Primijenjena psihologija: Radionica sa učenicima OŠ "Vlado Milić"