Obavještenja

Obavještenje o načinu plaćanja školarine (II i III godina), studijska 2019-2020 godina

U prilogu Vam dostavljamo obavještenje o načinu plaćanja školarine za II i III godinu.

Poštovane koleginice i kolege studenti,

u prilogu Vam dostavljamo obavještenje o načinu plaćanja školarine za II i III godinu za studijsku 2019/20 godinu i to:

- za studente koji plaćaju pun iznos školarine i

- za studente koji NE plaćaju pun iznos školarine, odnosno za one studente koji upisuju godinu sa manje od 60 kredita​.

 

Dokumenta o načinu plaćanja se nalaze u sekciji Download/ZA STUDENTE/ŠKOLARINA

 

NAPOMENA:

Molimo Vas da navedene dokumente o načinu plaćanja školarine downlodujete tako da Vam budu dostupni, kao i da pažljivo pročitate odredbe koje se tiču plaćanja školarine.