Novosti sa fakulteta

9
Jan
'20
Popravni ispit predmet Filozofija nauke
Obavještavaju se studenti da o satnici i sali za popravne rokove (redovni i vanredni) iz predmeta Filozofija nauke: 20. januar 12h (A4) 30. januar 12h (AS)
Saznajte više
9
Jan
'20
Popravni Geodetska metrologija
Studenti koji žele da izađu na popravni ispit iz Geodetske metrologije je potrebno da pošalju mail prijave na geodezija@udg.edu.me najkasnije do petka, 10.01. do 18:00h.
Saznajte više
20
Jan
'20
Inženjerska geodezija_ Računski
Popravni iz Inženjerske geodezije - računski dio će biti održan 22.1. u 16:00h.
Saznajte više
20
Jan
'20
Ljetnji semestar 2019/20
Ljetnji semestar 2019/20. počinje 3. februara 2020. U prilogu se nalaze važni datumi.
Saznajte više
30
Jan
'20
Raspored predavanja - I nedjelja - Elektrotehnika
U prilogu se nalazi raspored za I nedjelju nastave.
Saznajte više
31
Jan
'20
Raspored I sedmica - Matematika
U prilogu je raspored za I sedmicu nastave u ljetnjem semestru.
Saznajte više
31
Jan
'20
Raspored_I sedmica_Geodezija
U prilogu se nalazi raspored za I sedmicu.
Saznajte više