Predavači

Asistent
mr Jadranka Glomazić

Obrazovanje:

Osnovnu i srednju školu završila je u Plužinama. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smjeru: „Preduzetništvo i preduzetničke finanisje“ sa temom: „O slobodnom tržištu kroz eseje Misesa i Hajeka“ – mentor prof. dr Veselin Vukotić.

Završila je postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“ u Podgorici i trenutno završava rad na magistraskoj tezi: „Analiza finansijskih izvještaja u funkciji korporativnog upravljanja“.

Od aprila 2004 do decembra 2006. godine bila je zaposlena na Institutu za strateške studije i prognoze u Podgorici kao istraživač.

Takođe je bila angažovana kao saradnik u Savjetu za privatizaciju Vlade Crne Gore (2003-2007) i saradnik na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finanisje“ i postdiplomskim studijama „Preduzetnička ekonomija“, Ekonomski fakultet Podgorica (2004-2007).

Od decembra 2006. godine radi u kompaniji Univerzitats kao izvršni direktor.

Angažovana je na fakultetima UDG-a kao finansijski direktor.

Član je Udruženja ekonomista Crne Gore i Euro-Atlantskog kluba Crne Gore.


Učestvovala je na više seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu, od kojih su najznačajnije:

• WIIW Seminar: "Foreign Direct Investment Policies", Beč (10/2006)
• Konferencija Postdiplomskih studija „Preduzetnička ekonomija“, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica (12/2003-2006)
• Miločerski ekonomski forum, Udruženje ekonomista Crne Gore i Srbije (09/2003-2007)
• Grupa seminara i radnih grupa o Korporativnom upravljanju, Fond za razvoj Crne Gore i Evropska agencije za rekonstrukciju, Podgorica (11/2006-02/2007)
• South-East European Competition Authorities Network (SEECAN) Seminar, OECD Regional Centre for Competition in Budapest, Budimpešta (12/2005)
• Ljetnja škola ekonomske politike, Institut G17 Beograd (07/2005)
• OECD Workshop on Privatization and Competition, OECD, Sarajevo (06/2005)
• Institute of Postgraduate European Studies Bruges, Belgium: EU Training Program for Civil Servants in Serbia-Montenegro, ISSP Podgorica (2003-2004)
• Kurs obuke za investicione menadžere, brokere i dilere, Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore, Podgorica (05/2003)
• Seminar o korporativnom upravljanju, Pohl Consulting, Evropska agencija za rekonstrukciju, Podgorica (01-06/2003)


Važniji radovi:

• MRS 36 – Umanjenje imovine, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 14, Podgorica (2006); ISSN 1451-6659
• Kulturne osnove razoja biznisa u Crnoj Gori, Institut društvenih nauka, Belgrad (2006); ISBN 86-7093-110-9
• Funkcija tekućeg dohotka domaćinstava u Makroekonomskom modelu Crne Gore, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 10, Podgorica (2005); ISSN 1451-6659
• Funkcija potrošnje domaćinstava u Makroekonomskom modelu Crne Gore, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 7, Podgorica (2004); ISSN 1451-6659

team
Kontakt podaci
  • jadranka.glomazic[at]udg.edu.me
  • Podgorica