Predavači

Vanredni profesor
dr Milica Vukotić

Milica Vukotić je rođena 9. marta 1978. u Podgorici.

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Ekonomski fakultet u Beogradu upisala je 1996. godine. Diplomirala je 2000. godine kao najbolji diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu u toj godini, sa prosječnom ocjenom 9,56. Diplomirala je na smjeru Ekonomska statistika i informatika sa temom "Hi kvadrat test - Tabela kontingencije". 1998. godine dobila je nagradu za najboljeg studenta druge godine. U toku studija bila je primalac “Stipendije za talente” Vlade Crne Gore.

Dobitnik je Ron Brown stipendije i kao njen stipendista pohađala je Postdiplomske studije “International Economics and Finance“ na Brandeis University u Bostonu, gdje je 2001. godine bila proglašena najboljim studentom prve godine magistarskog programa u oblasti ekonomije i finansija. Magistrirala je u maju 2003. godine, odbranivši magistarski rad "Applied Microeconomics: Health Insurance and Health Care Reform in Developing Countries" (prosječna ocjena 3.91/4).
Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2009. godine odbranivši tezu “Mikroekonomska analiza u zdravstvu”.

Radila je kao Menadžment konsultant u softver inkubatoru (Contra Costa Software Business Incubator, San Francisco, California, 2002) i bila predstavnik kompanije u nekoliko organizacija i udruženja.
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, predavala je od 2001-2007. godine, na Katedri za kvantitativnu ekonomiju. Predavala je Mikroekonomiju na pripremnom kursu za polaganje CFA ispita u organizaciji G-17 Instituta i USAID-a, Beograd, 2003.

Član je Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore i Upravnog odbora ŽRK "Budućnost".
Takođe, član je prestižnog ekonomskog društva Mont Pelerin Society, čiji je jedan od osnivača Hayek. 

Publikacije i radovi:

Najvažniji radovi:

1. Crisis and the Healthcare System, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 16, Issue II, Podgorica (2010); ISSN: 1451-6659;
2. Kriza i zdravstveni sistem, Kriza i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010; ISBN: 978-86-7093-133-6
3. Ekonomske slobode u sistemu obrazovanja, Ekonomske slobode i razvoj Crne Gore CANU (2009); ISBN: 978-86-7215-223-4
4. Privatno obrazovanje i ekonomski razvoj, Miločerski ekonomski forum 2008, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; SBN: 978-86-907245-3-6
5. Američki zdravstveni sistem: izuzetak ili pravilo?, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 15, Issue II, Podgorica (2008); ISSN: 1451-6659;
6. Jedinstvenost američkog zdravstvenog sistema, Miločerski ekonomski forum 2007, Savez eko-nomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije
7. Ko donosi odluku o životu: pojedinac vs. društvo, Institut društvenih nauka, Beograd, 2007
8. Balkan i promjene na elektroenergetskom tržištu, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 11, Podgorica (2006); ISSN: 1451-6659; koautor sa Predragom Boškovićem
9. Telekomunikacije i ekonomski razvoj, Miločerski ekonomski forum 2006, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije
10. Uticaj države na konkurentnost i razvoj telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori, Institut društvenih nauka, Beograd, 2006
11. Regulacija i ekonomske slobode, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 10, Podgorica (2005); ISSN: 1451-6659
12. Diskriminacija cijena kao barijera biznisu, Miločerski ekonomski forum 2005, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije, koautor sa Nebojšom Obradovićem
13. Pojedinac i država na tržištu zdravstva, Institut društvenih nauka, Beograd, 2005
14. Role of the Government at the Health Care Market, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 4, Podgorica (2004); ISSN: 1451-6659
15. Regulacija telekomunikacionog tržišta korišćenjem metode rate of return, MONET-Montenegro Economic Trends, Vol 18, ISSP (2004); ISSN 1451-3617
16. Reforma zdravstvenog sistema u Crnoj Gori: Razlozi i ciljevi, "Household Survey Report", Podgorica(2004); ISSN: 1451-4850
17. Privatno osiguranje u Crnoj Gori, MONET-Montenegro Economic Trends, Vol 15, ISSP (2003); ISSN 1451-3617
18. Primijenjena ekonomija u oblasti zdravstva: slučaj Crne Gore, International Center for Economic Research, Torino, Italija (2004)
19. Primjena mikroekonomskih modela u oblasti zdravstva, “Preduzetnička ekonomija”, Vol. 3 Podgorica (2003); ISSN: 1451-6659
20. Značaj međunarodne trgovine za malu zemlju-slučaj Crne Gore, Miločerski ekonomski forum 2003, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; ISBN 86-84651-00-6
21. Primijenjena mikroekonomija: Zdravstvena zaštita i reforma zdravstvenog osiguranja u zemljama u razvoju, Brandeis University, Boston (2003)
22. Indikatori korupcije, Brandeis University, Boston (2002)
23. WT/DS 104: EC-Measures affecting the exportation of processed cheese-Complaint by US”, Brandeis University, Boston (2002)
24. Da li je «Polisa jedno dijete» u Kini ispravna?, Brandeis University, Boston (2002) 

Stipendije i nagrade:

WIIW – Bečki institut za međunarodne ekonomske studije, gostujući istraživač (02-05/07)
JICA- Program kulturne razmjene- Tokio, Hirošima, Kjoto (11/2005)
IMTA - International Management Teaching Academy- Bled, Slovenija (06/2005)
ICER – Istraživačka stipendija, Torino, Italija (06/2004-10/2004) 
Ron Brown stipendista – United States Department stipendija za poha|anje postdiplomskih studija: 2001-2003 
Brandeis University stipendija – Stipendija Univerziteta Brandeis: 2001-2003 
SEED stipendista – Seminari u Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, Ljeto 2000
CIPE stipendista- Trening program u McIntire School of Commerce, University of Virginia, 1999
Stipendija Vlade Crne – Stipendija za talente, 1996-2000
Najbolji student prve godine postdiplomskih studija “Međunarodna ekonomija i finansije” na Univerzitetu Brandeis, 2002.
Najbolji diplomirani student Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2000.
Najbolji student druge godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 1998.
Najbolji sportista škole-oblast atletika, 1995


Najznačajniji trening programi i konferencije:

• Mont Pelerin Society Meeting, Sydney (10/2010)
• Miločerski razvojni forim, Miločer (09/2010)
• INFOFEST- Festival informatičkih dostignuća, Budva (09/2009)
• Konferencija: “Kriza i globalizacija”, Institut društvenih nauka, Beograd (05/2010)
• Vienna Road Show: Skup berzi iz regiona (11/2009)
• Mont Pelerin Society Meeting, Stockholm, (08/2009)
• Miločerski ekonomski forum, Miločer (09/2009)
• INFOFEST- Festival informatičkih dostignuća, Budva (09/2009)
• Free Market Road Show, organizovan od strane Hayek Institute Vienna (05/2009)
• Istituto Bruno Leoni: V Mises Seminar, Sestri Levante (10/2008)
• WIIW Seminar: “EU-27 and Its Neighbourhood: Growth Prospects and Integration Challenges”, Beč (03/2007) 
• Hayek Institute Conference: “Free Access to Networks”, Beč (03/2007) 
• Konferencija Postdiplomskih studija «Preduzetnička ekonomija», Univerzitet Crne Gore, (12/2003-2006)
• Studijska posjeta CASE Institutu, Varšava (11/2006)
• Regional Private Sector Development Project–Studijska posjeta Belgiji i Holandiji (10/2006)
• Miločerski ekonomski forum (09/2003-2006)
• Second Private Sector Development Stakeholders Conference, ATA, Budva (12/2005)
• Regional Private Sector Development Project–Studijska posjeta Holandiji (10/2005)
• CERGE-GDN – Godišnja konferencija, Prag (08/2005)
• IMTA (Inernational Management Teaching Academy), Bled, Slovenija (06/2005)
• INFOFEST, izlagač na Regulatornoj konferenciji AZT, Budva (09/2004)
• First Private Sector Development Stakeholders Conference, ATA, Sarajevo (04/2005)
• Euromoney Conference, Cavtat, Hrvatska (10/2004)
• Institute Bruno Leoni International Conference, Milano, Italija (06/2004)
• Mont Pelerin Society Meeting, Hamburg, (04/2004)
• Liberty Fund Conference on Institutions and Property Rights, Hamburg (04/2004)
• Član selekcione komisije za odabir Ron Brown kandidata u 2004 (Stipendija Vlade SAD)
• Predavač na pripremnom kursu za CFA ispit, organizivan od strane USAID, Beograd (11/2003)
• Seminar Talking to a Banker: Understanding Cash Flow Statements, Small Business Administration, Čikago,2002
• Business Overview Workshop “Going into Business”, SBA, Chicago (12/2002)
• United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics in Washington and San Francisco- Seminar on Constructing Price Indexes, (08/2000-09/2000)
• United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, DC,Training of Trainers (09/2000)
• McIntire School of Commerce, University of Virginia, Entrepreneurship training program (10/1999)

team
Kontakt podaci
  • Milica.Vukotic[at]udg.edu.me
  • Podgorica