Predavači

Saradnik iz prakse
mr Predrag Raković

team
Kontakt podaci
  • predrag.rakovic[at]gmail.com
  • Podgorica