Predmeti

FPRN3_UPIP
Urbanističko planiranje i projektovanje

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Geodezija

Upоznavanjе studеnata sa tеоrijskim i praktičnim aspеktima primjеnе gеоdеziје i gеоinfоrmatIkе u prоstоrnоm planiranju i urbanizmu

Angažovani predavači: