Twitter feed
Najnovija obavještenja

Obavještenje za studente magistarskih studija

Obavještavaju se studenti magistarskih studija da će se predavanja iz predmeta Metode naučnog istraživačkog rada (smjer PT/SI) održati 12.11. u utorak i 26.11. u amfiteatru AS sa početkom u 17:00h.

Raspored predavanja za X nedjelju osnovnih studija FPTBHE

U dijelu Download/Studenti postavljen je raspored predavanja za IX nedjelju osnovnih studija FPTBHE.

O izostavljenim predavanjima, terminima i salama studenti će biti naknadno obavješteni.

Početak nastave za postdiplomske studije

Uvodni sastanak za studente postdiplomskih studija FPTBHE, specijalističkih i magistarskih, održaće se u utorak 12.11.2019. godine sa početkom u 16:00h, sala S45.

Tromjesečni boravak diplomaca - Njemački savezni institut za procjenu rizika

Njemački savezni institut za procjenu rizika (BfR) u okviru promocije naučnih talenata i međunarodne saranje nudi priliku za tromjesečni boravak diplomaca iz država članica EU i zemalja van Evropske unije.

Tokom boravka kao gostujući naučnici, imaćete priliku upoznavanja sa istražvačkim radom BfR-a i rezultatima rada na polju bezbjednosti hrane, hrane za životinje, hemikalija i proizvodi za široku potrošnju. Kriterijumi pri odabiru kandidata su:

Univerzitetska diploma iz biologije, hemije, henmije hrane, tehnologije hrane, medicine, veterine, toksikologije, statistike ili bliskih naučnih disciplina

Interesovanje za teme zaštite zdravlja potrošača

Odgovoranost i posvećenost

Tečno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

BfR pokriva troškove leta (ekonomska klasa), smještaja i dnevnica u Berlinu u toku boravka. Prijave su otvorene do 01. decembra 2019. godine, a više informacija možete naći na sljedećem linku:

https://www.bfr.bund.de/cm/349/stay-as-a-guest-scientist-2020.pdf

Izmjena sale

Tribina pod nazivom:"Optički senzori u preciznom vinogradarstvu i održivoj poljoprivredi" koja se održava u četvrtak 07.11.2019. u 12:15h će se održati u sali PS.
06
Februar
Svjetski forum o održivom razvoju, Meksiko
Svjetski forum o održivom razvoju, Meksiko
Delegacija Univerziteta Donja Gorica, Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju je na poziv profesora dr Rajendra K. Pachaur-ja, predsjednika Upravnog odbora Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju i dobitnika Nobelove nagrade za mir 2007. godine, učestvovala na prvom Svjetskom forumu o održivom razvoju u Meksiko sitiju od 01-02.02.2018. godine (http://www.worldsdf.org/).
Svjetski forum o održivom razvoju je globalna inicijativa za promociju i mobilizaciju globalnih akcija za efikasno sprovođenje Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i ciljevima održivog razvoja koji je usvojila Generalna skupština UN. Forum je uspostavljen na tri lokacije u svijetu i njegove aktivnosti se odnose na podizanje svijesti javnosti o značaju održivog razvoja, širenju znanja i informacija o klimatskim promjenama i kreiranju rešenja za implementaciju ciljeva održivog razvoja širom svijeta. Članovi Foruma su dobitnici Nobelovih nagrada, uvaženi profesori i eksperti iz oblasti održivog razvoja, klimatskih promjena i biodiverziteta, predstavnici akademije, biznisa i medija.

Delegacija Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju UDG-ja je uzela aktivno učešće u radu Foruma na panelima vezanim za ulogu obrazovanja u rešavanju problema klimatskih promjena i održivog razvoja i prezentovala rad profesora Veselina Vukotića, Rektora UDG-ja, i profesora Zorana Đikanovića: “The role of knowledge providers”.

Izlaganja sa Foruma možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ncRuCUlVzdw