Twitter feed
Najnovija obavještenja

Ljetnji semestar

Kao što je ranije najavljeno, nastava u ljetnjem semestru studijske 2019/20. godine će početi 3. februara. U dijelu Download/Studenti možete naći važne datume za ljetnji semestar.

Inauguraciono predavanje na temu: "Savremena paradigma procjene mikrobioloških rizika u lancu proizvodnje hrane"

Inauguraciono predavanje kandidata koji se prvi put kandiduje za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za grupu predmeta iz oblasti opšte mikrobiologije, mikrobiologije hrane i kontrole kvaliteta i bezbjednosti u procesu proizvodnje hrane - prof. dr Aleksandre Martinović, vanrednog profesora, će se održati u petak, 24. januara 2020. godine sa početkom u 16:00h na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, amfiteatar AS.

Prof.Martinović će održati predavanje na temu: "Savremena paradigma procjene mikrobioloških rizika u lancu proizvodnje hrane".

Inauguraciono predavanje će se obaviti pred Komisijom u sastavu:

1. Prof.dr Vesna Maraš, redovni profesor, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane u ekologiju, UDG,

2. Prof. dr Zlatan Sarić, redovni profesor, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, UDG,

3. Prof. dr Biljana Stamatović, redovni profesor, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, UDG.

2020 SAB Global Summer School, SJTU, China
Opširnije: 2020 SAB Global Summer School, SJTU, China

Shanghai Jiao Tong University, Kina organizuje ljetnju školu: "Precision Agriculture and the Future" u periodu od 10. do 24. jula.
Konkurs za učestvovanje u školi je otvoren do 30.04.2020.

Više informacija možete naći na sajtu: http://www.agri.sjtu.edu.cn/Data/View/5004 ili u priloženom dokumentu.

Za dodatne informacije možete se obratiti na e mail: zhihaowang_lisa@163.com.

Raspored ispita u redovnom i popravnom roku - PS 2019/20 studijska godina

U dijelu Download/Postdiploma postavljen je raspored ispita u redovnom i vanrednom roku za zimski semestar studijske 2019/20. godine postdiplomskih studija FPTBHE.

Raspored ispita u popravnom i vanrednom roku - OS 2019/20 studijska godina

U dijelu Download/Studenti postavljen je raspored popravnih ispita sa terminima i salama, kao i raspored ispita u vanrednom roku OS - zimski semestar 2019/20 studijske godine.
Downloads
Loading...