Twitter feed
Najnovija obavještenja

Graduate Supply Chain Trainee Program, Pivara "Trebjesa" a.d. Molson Coors

Graduate Supply Chain Trainee Program je 12 mjesečni program predviđen mladim diplomcima kroz koji imaju priliku da se upoznaju sa različitim sektorima i oblastima Pivare "Trebjesa" Molson Coors kako bi kroz rotaciju i širenje znanja bili pripremljeni za svoju prvu poziciju u pivari. Program podrazumjeva puno radno vrijeme u Nikšiću, kako u toku inicijalnih 12 mjeseci tako i nakon završetka programa na prvoj poziciji. Više informacija možete dobiti od mr Katarine Lazović na e mail: kacyxrcak1@gmail.com.

Rok za prijavu je 06.03.2019.

U sledećem linku možete naći detalje konkursa: https://jobs.molsoncoors.com/PivaraTrebjesa/job/Nik%C5%A1i%C4%87-Supply-Chain-Trainee/515698401/?locale=sr_RS.
Arhiva obavještenja
Delicious Montenegro - edukativni skup
U okviru projekta "Jačanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača kroz promociju i dalji razvoj brenda Delicious Montenegro", Fondacija za slobodu i preduzetništvo organizuje edukativni skup u zajedničkoj saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Fakultetom za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica.

Glavni cilj događaja je jačanje kapaciteta donosilaca odluka i proizvođača o tome kako smanjiti regionalne nejednakosti kroz zdravu poljoprivrednu politiku, brendiranje i promociju.

Događaj će se održati 21. novembra 2018. godine u hotelu Podgorica sa početkom u 10.00h.

U prilogu je agenda događaja, biografija glavnog eksperta i kratkeinformacije o brendu Delicious Montenegro.
13
Novembar
Opšta obavještenja