Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored ispita: osnovne studije

U dijelu Download/Studenti postavljen je raspored ispita u popravnom i vanrednom roku za osnovne studije.

Postdiplomske studije: raspored ispita

U dijelu Download/Postdiploma objavljen je raspored ispita u redovnom i popravnom roku za ljetnji semestar 2018/19 studijske godine za postdiplomske studije.
Arhiva obavještenja
Program studijske posete za postdiplomske studente, Palata nacija, Ženeva
Organizovanje godišnjeg Programa studijske posjete za postdiplomske studente Palati nacija, u Ženevi, u periodu 1-12. jula 2019. godine.
Tema ovogodišnjeg Programa je ''10 godina multilateralizma: preuzete aktivnosti i priprema budućnosti''. Cilj Programa je produbljivanje razumijevanja principa, svrhe i aktivnosti UN i povezanih agencija kroz direktno posmatranje i izučavanje.
U dokumentu je navedeno da je učešće u Programu besplatno. Troškove putovanja, smještaja i sve ostale troškove boravka u Ženevi snose učesnici. Sve dodatne informacije u vezi sa navedenim programom nalaze se na internet stranici www.unog.ch.


Rok za dostavljanje prijava je 3. mart.
28
Januar
Prijava ispita prvi semestar 2012