Twitter feed
Najnovija obavještenja

Program svečane odbrane diplomskih radova, februar 2019.
Opširnije: Program svečane odbrane diplomskih radova, februar 2019.

Svečana odbrana diplomskih radova biće održana u petak 22.02.2019. godine.

Program svečane odbrane diplomskih radova objavljen je u priloženom file-u.

Dobrodošli!

Poziv za dostavljanje apstrakta za konferenciju: “Smart agriculture systems, answer for forthcoming challenges?”
Opširnije: Poziv za dostavljanje apstrakta za konferenciju: “Smart agriculture systems, answer for forthcoming challenges?”

Jubilarna 30. konferencija o poljoprivredi i prehrambenim tehnologijama: “Smart agriculture systems, answer for forthcoming challenges?” održaće se na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 26. i 27.09.2019.

U prilogu je prvi poziv za dostavljanje apstrakta.

Prijava za kurseve stranih jezika_ljetnji semestar 2018-2019

Obavještamo vas da će prijava za kurseve stranih jezika trajati do 15. februara 2019. do 11:00h na mail cfl@udg.edu.me. U prijavi navesti ime, prezime, fakultet, br. indeksa, strani jezik i nivo. Prijave pristigle nakon tog roka se neće razmatrati. Nastava stranih jezika će početi 18. februara 2019.

Poziv za dostavljanje ponuda - nabavka hemikalija i opreme

U sklopu projekta finansiranog od strane Ministarstva nauke Crne Gore, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica pokreće postupak nabavke hemikalija i opreme za potrebe realizacije projekta:

Project Title: INNOFOOD - Products and process innovation in the Montenegrin food industry (Ministry of science's decision number 01-2311/3 of December the 12th 2018)

Procurement title: Instruments chemicals and laboratory consumables procurement

Date: 11/02/2019

Source of Funding Innovative project - Co-financed by the Montenegrin Ministry of Science (decision number 01-2311/3 of December the 12th 2018)

Contract Ref: INNOFOOD_PURCHASING_01_FEB-2019

Ponude je potrebno dostaviti do 18. Februara 2019. godine.

Detaljnije informacije u uslovima i proceduri nabavke mogu se dobiti putem maila fptbhe@udg.edu.me ili giuseppe.paderni@udg.edu.me

Innovations in food industry - INNO FOOD

U petak 8. februara održan je kick off meeting u okviru projekta: “Innovations in food industry” - INNO FOOD, koje je dobijen kao grant za inovativne projekte od strane Ministarstva nauke. Cilj projekta je Ex vivo ispitivanja probiotskih karakteristika odabranih bakterija mliječne kiseline iz tradicionalnih proizvoda i njihova upotreba pri kreiranju novih proizvoda. Projekat realizuje FPTBHE u partnerstvu sa Mljekarom Lazine i Farmom Miljanić.
Arhiva obavještenja
Informacija za studente koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom
Svi studenti Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju koji su u radnom odnosu ili su profesionalni sportisti potrebno je da dostave potvrde najkasnije do petka, 22. februara do 14 časova, Kabinet FPTBHE (I sprat), kako bi bili oslobođeni prisustva nastavi u ljetnjem semestru, školske 2018/19.

Dokumentaciju student može predati svakog radnog dana u terminu od 11h do 14h.
Uz potvrdu iz firme, potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice (prva stranica sa imenom i stranica na kojoj je pečat firme sa datumom otpočinjanja radnog odnosa), i original radne knjižice na uvid, kao i ovjeren JPR obrazac od strane Poreske uprave.

NAPOMENA:Studenti koji su u stalnom radnom odnosu kao uslov za izlazak na kolokvijum/ispit potrebno je da imaju NAJMANJE JEDNE konsultacije sa predmetnim nastavnikom (profesorom ili asistentom) prije SVAKOG KOLOKVIJUMA.

Studenti koji se profesionalno bave sportom, takođe mogu biti oslobođeni nastave ukoliko do naznačenog datuma dostave potvrdu iz kluba, nedeljnji raspored treninga kao i raspored utakmica. Ukoliko je student fudbaler, kosarkaš, rukometaš ili odbojkaš potrebno je da dostavi i kopiju zvaničnog zapisnika sa utakmice (koji sadrži spisak igrača), ili izvod iz nekih dnevnih novina koje prate i objavljuju rezultate utakmica.
Ukoliko je student džudista, karatista ili takmičar u nekom drugom borilačkom sportu, potrebno je da dostavi zvanični spisak takmičenja na kojima će student nastupati u toku ljetnjeg semestra, kao i da nakon takmičenja dostavi kopiju zvaničnog zapisnika sa takmičenja.

Studenti koji se profesionalno bave sportom, takođe mogu biti oslobođeni nastave ukoliko do naznačenog datuma dostave potvrdu iz kluba, nedeljnji raspored treninga kao i raspored utakmica. Ukoliko je student fudbaler, kosarkaš, rukometaš ili odbojkaš potrebno je da dostavi i kopiju zvaničnog zapisnika sa utakmice (koji sadrži spisak igrača), ili izvod iz nekih dnevnih novina koje prate i objavljuju rezultate utakmica.
Ukoliko je student džudista, karatista ili takmičar u nekom drugom borilačkom sportu, potrebno je da dostavi zvanični spisak takmičenja na kojima će student nastupati u toku ljetnjeg semestra, kao i da nakon takmičenja dostavi kopiju zvaničnog zapisnika sa takmičenja.

Studenti koji se zaposle u toku trajanja nastave,a nakon roka za predaju potrebne dokumentacije, mogu biti oslobođeni iste isključivo od datuma kada dostave potrebna dokumenta.
04
Februar
Prijava ispita prvi semestar 2012