Twitter feed
Najnovija obavještenja

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2019/20. godinu.
Opširnije: Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2019/20. godinu.

Univerzitet Donja Gorica raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija.

Dokumentacija za upis u prvu godinu studija se podnosi 26, 27. i 28. juna od 10 do 14h, na pultu Studentske službe.

Konkurs možete naći u priloženom fajlu.

Ovdje možete naći formulare koje je potrebno popuniti prilikom predaje dokumenata za upis. Formulare možete dobiti i u prostorijama Univerziteta:

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA

Popunjeni formular za bodovanje (može se preuzeti sa sajta ili u prostorijama Univerziteta na dan upisa);
Svjedočanstva iz četiri razreda srednje škole;
Diploma o položenom završnom, odnosno stručnom ispitu;
Diploma Luča, odnosno diplome sa takmičenja u znanju i umjetnosti, odnosno dokaz o sportskoj aktivnosti koja se boduje (samo za kandidate koji posjeduju ove diplome);
Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte;
Dvije fotografije.

Program svečane odbrane završnih radova, jun 2019.
Opširnije: Program svečane odbrane završnih radova, jun 2019.

Svečane odbrane magistarskog i specijalističkih radova biće održane u ponedeljak 24.06. i petak 28.06.2019. godine sa početkom u 16:00h i 15:00h u A1.

Programi svečanih odbrana objavljeni su u priloženom file-u.

Dobrodošli!

Program svečane odbrane specijalističkog rada, jun 2019.
Opširnije: Program svečane odbrane specijalističkog rada, jun 2019.

Svečana odbrana specijalističkog rada biće održana u četvrtak 20.06.2019. godine u 16:00h u A1.

Program svečane odbrane specijalističkog rada objavljen je u priloženom file-u.

Dobrodošli!

Raspored ispita za postdiplomske studije 2018/19. studijske godine, ljetnji semestar

U dijelu Download/Postdiploma se nalazi finalni raspored ispita u redovnom i popravnom roku za postdiplomske studije 2018/19. studijske godine.

Raspored polaganja ispita u vanrednom roku za ispite iz ljetnjeg semestra studijske 2018/19. godine

U dijelu Download/Studenti postavljen je raspored polaganja ispita u vanrednom roku za ispite iz ljetnjeg semestra studijske 2018/19. godine sa terminima i salama.
Arhiva obavještenja
Program svečane odbrane diplomskih radova, februar 2019.
Svečana odbrana diplomskih radova biće održana u petak 22.02.2019. godine.

Program svečane odbrane diplomskih radova objavljen je u priloženom file-u.

Dobrodošli!
18
Februar
Prijava ispita prvi semestar 2012