Twitter feed
Najnovija obavještenja

Program svečane odbrane specijalističkog rada, jun 2019.
Opširnije: Program svečane odbrane specijalističkog rada, jun 2019.

Svečana odbrana specijalističkog rada biće održana u četvrtak 20.06.2019. godine u 16:00h u A1.

Program svečane odbrane specijalističkog rada objavljen je u priloženom file-u.

Dobrodošli!

Raspored ispita za postdiplomske studije 2018/19. studijske godine, ljetnji semestar

U dijelu Download/Postdiploma se nalazi finalni raspored ispita u redovnom i popravnom roku za postdiplomske studije 2018/19. studijske godine.

Raspored polaganja ispita u vanrednom roku za ispite iz ljetnjeg semestra studijske 2018/19. godine

U dijelu Download/Studenti postavljen je raspored polaganja ispita u vanrednom roku za ispite iz ljetnjeg semestra studijske 2018/19. godine sa terminima i salama.

Obavještenje za studente koji su na W&T prorgamu

Studenti koji su, shodno ranije objavljenom obavještenju, informisali Studentsku službu o učešću u Work and Travel, ili nekom drugom programu razmjene, potrebno je da na adresu workandtravel@udg.edu.me, pošalju spisak ispita koje će polagati u oktobarskom roku, kao i da li ispit polažu parcijalno ili u cjelosti (ukoliko je na predmetu dozvoljeno parcijalno polaganje ispita).
Ukoliko student ispit polaže parcijalno, potrebno je navesti koji kolokvijum polaže. U oktobarskom terminu postoji samo jedan rok za polaganje ispita.

Mail sa gore traženim informacijama je potrebno poslati do 2. septembra 2019. godine.

Studentima će biti opravdano odsustvo sa nastave do datuma povratka u Crnu Goru. Potrebno je da student nakon povratka Studentskoj službi prilože dokaz o datumu povratka (pečat u pasošu ili neki drugi dokaz).

Podsjećamo da će rok biti održan od 1-10. oktobra.

Hygienic Engineering and Design - First Master of Science Program worldwide

Severno-kavkaski federalni univerzitet u Stavropolu, Rusija je postao prva institucija u svijetu koja je ponudila obuku za akademskim master programom iz higijenskog inženjerstva i dizajna koji je osnovan uz podršku Evropske grupe za higijenu i dizajn (EHEDG - https: // vvv.ehedg.org/).

Program ima za cilj da razvije i integriše savremene higijenske aspekte u stvarne procese projektovanja prehrambenih mašina i alata, kao i njihovo održavanje i poslovanje u industrijskim kompanijama koje rade u oblasti prehrambene tehnologije i inženjeringa, mašinstva, farmacije, biotehnologije, kozmetike i hemijskog inženjerstva.

Rok za prijavu je 30.07.2019. godine. Informacije i aplikaciona forma su dostupni na sledećem linku: http://eng.ncfu.ru/hygienic-engineering-and-design.html. Kontakt osoba je prof.dr Andrey Bratsikhin aab.science@gmail.com, abratcikhin@ncfu.ru.
Arhiva obavještenja
Poziv na međunarodnu konferenciju Zeleni dani 2019.
Međunarodna konferencija Zeleni dani 2019: Ostvarivanje potencijala za zeleni rast, koju partnerski organizuju Vlada Crne Gore, UNDP i Privredna komora Crne Gore će se održati u Hotelu Hilton, Podgorica, 5-6 juna 2019. godine.
Pozivno pismo nalazi se u prilogu maila.

Detaljnije informacije o konferenciji se nalaze u širem tekstu.
U fokusu konferencije je transformacija ka zelenoj ekonomiji, koji se bazira na povezanosti tri razvojna aspekta: niskokarbonske ekonomije, efikasnog upravljanja resursima i inkluzivnog rasta, kao preduslova za dugoročni održivi razvoj i smanjenje siromaštva. Pojedine teme koje će biti obrađene na posebnim panelima su:• Klimatske promjene.

• E-mobilnost (električna mobilnost).

• Inovacije za zeleni rast.

• Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom.

• Biznisi i efikasno upravljanje resursima.

• Finansiranje zelenog rasta.O svakoj od predvidjenih tema govoriće renomirani domaći i strani stručnjaci, donosioci odluka, predstavnici biznis sektora, pripadnici akademske zajednice, a u cilju promocije koncepta zelene ekonomije i primjera dobre prakse, kod nas i u širem okruženju.
27
Maj
Prijava ispita prvi semestar 2012