Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored ispita u avgustovskom roku
Opširnije: Raspored ispita u avgustovskom roku

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi raspored ispita u avgustovskom roku studijske 2017/2018. godine

Avgustovski ispitni rok 2017/2018 - prijava
Opširnije: Avgustovski ispitni rok 2017/2018 - prijava

Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni avgustovski rok biti organizovana 11. i 12. jula 2017. godine u periodu od 10h do 14h.

Avgustovski rok će biti organizovan od 27. avgusta do 1. septembra 2018. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu. Formular se dostavlja koordinatoru studija u Dekanatu Fakulteta, ili slanjem formulara na mejl adresu fu@udg.edu.me isključivo 11. i 12. jula 2018. godine u periodu od 10h do 14h. Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u avgustovskom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni avgustovski rok 2017/2018. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2017/2018. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2017/2018. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.​

Work and travel

Studenti koji su, shodno ranije objavljenom obavještenju, informisali Studentsku službu o učešću u Work and Travel, ili nekom drugom programu razmjene, potrebno je da na adresu workandtravel@udg.edu.me, pošalju spisak ispita koje će polagati u oktobarskom roku, kao i da li ispit polažu parcijalno ili u cjelosti (ukoliko je na predmetu dozvoljeno parcijalno polaganje ispita). Ukoliko student ispit polaže parcijalno, potrebno je navesti koji kolokvijum polaže. U oktobarskom terminu postoji samo jedan rok za polaganje ispita.
Mail sa gore traženim informacijama je potrebno poslati do 3. septembra 2018. godine.
Studentima će biti opravdano odsustvo sa nastave do datuma povratka u Crnu Goru. Potrebno je da student nakon povratka Studentskoj službi prilože dokaz o datumu povratka (pečat u pasošu ili neki drugi dokaz).
Svaki fakultet pojedinačno će obavijestiti studente o terminu održavanja ispitnog roka i datumima ispita.

Vizuelne umjetnosti i novi mediji

Obavještavaju se studenti I godine Fakulteta umjetnosti, da će se II popravni ispit koji prethodno bio zakazan za 16.06. održati 15.06. sa početkom u 12:30h u Galeriji.

Ispit iz Istorije umjetnosti srednjeg vijeka

Obavještavaju se studenti da će drugi ispitni rok iz Istorije umjetnosti srednjeg vijeka biti održan 7. juna u 11h u Galeriji.
Obavještenja
 
Raspored ispita u avgustovskom roku
Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi raspored ispita u avgustovskom roku studijske 2017/2018. godine
15
Avgust
 
Avgustovski ispitni rok 2017/2018 - prijava
Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni avgustovski rok biti organizovana 11. i 12. jula 2017. godine u periodu od 10h do 14h.

Avgustovski rok će biti organizovan od 27. avgusta do 1. septembra 2018. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu. Formular se dostavlja koordinatoru studija u Dekanatu Fakulteta, ili slanjem formulara na mejl adresu fu@udg.edu.me isključivo 11. i 12. jula 2018. godine u periodu od 10h do 14h. Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u avgustovskom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni avgustovski rok 2017/2018. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2017/2018. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2017/2018. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.​
02
Jul
 
Work and travel
Studenti koji su, shodno ranije objavljenom obavještenju, informisali Studentsku službu o učešću u Work and Travel, ili nekom drugom programu razmjene, potrebno je da na adresu workandtravel@udg.edu.me, pošalju spisak ispita koje će polagati u oktobarskom roku, kao i da li ispit polažu parcijalno ili u cjelosti (ukoliko je na predmetu dozvoljeno parcijalno polaganje ispita). Ukoliko student ispit polaže parcijalno, potrebno je navesti koji kolokvijum polaže. U oktobarskom terminu postoji samo jedan rok za polaganje ispita.
Mail sa gore traženim informacijama je potrebno poslati do 3. septembra 2018. godine.
Studentima će biti opravdano odsustvo sa nastave do datuma povratka u Crnu Goru. Potrebno je da student nakon povratka Studentskoj službi prilože dokaz o datumu povratka (pečat u pasošu ili neki drugi dokaz).
Svaki fakultet pojedinačno će obavijestiti studente o terminu održavanja ispitnog roka i datumima ispita.
26
Jun
 
Vizuelne umjetnosti i novi mediji
Obavještavaju se studenti I godine Fakulteta umjetnosti, da će se II popravni ispit koji prethodno bio zakazan za 16.06. održati 15.06. sa početkom u 12:30h u Galeriji.
07
Jun
 
Ispit iz Istorije umjetnosti srednjeg vijeka
Obavještavaju se studenti da će drugi ispitni rok iz Istorije umjetnosti srednjeg vijeka biti održan 7. juna u 11h u Galeriji.
05
Jun
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
30. 05. 18. Izložba dr Maje Đurić Opširnije
30. 05. 18. Predaja specijalističkih radova u prvom roku studijske 2017/2018. godine Opširnije
16. 05. 18. Konferencija “Azerbejdžan i Crna Gora nakon završetka Prvog svjetskog rata“ Opširnije
16. 05. 18. Rasporedi ispita Opširnije
13. 05. 18. Tribina u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
10
Novembar
Izložba skulptura Zlatka Glamočaka
Opširnije: Izložba skulptura Zlatka Glamočaka
U poneđeljak, 10. novembra, sa početkom u 18 časova, u Galeriji Univerziteta Donja Gorica svečano je otvorena izložba Zlatka Glamočaka iz Pariza pod nazivom VERITATIS SPLENDOR, Hommage à Phillipe Maurice.
 
10
Novembar
Tribina povodom stogodišnjice rođenja Mihaila Lalića
Opširnije: Tribina povodom stogodišnjice rođenja Mihaila Lalića
Dani Univerziteta otvoreni su tribinom posvećenom životu i djelu Mihaila Lalića, jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih stvaralaca, povodom stogodišnjice od njegovog rođenja.
 
13
Mart
2013. na UDG - godina događaja posvećenih 200-godišnjici rođenja
2013. na UDG - godina događaja posvećenih 200-godišnjici rođenja
Njegoš na UDG-ju

2013. na UDG - godina događaja posvećenih 200-godišnjici rođenja Petra II Petrovića Njegoša (1813– 2013)

– predavanja, tribine, okrugli stolovi, debate, recitali, takmičenja, nagradni eseji, Lovćenska trka studenata UDG... –