Twitter feed
Najnovija obavještenja

Konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr phil. Vladimir Vukićević"

Fakultet objavljuje konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr phil. Vladimir Vukićević"
Pravo konkurisanja imaju studenti osnovnih i specijalističkih studija Fakulteta (studijska grupa Istorija i teorija moderne i savremene umjetnosti) koji redovno pohađaju aktuelnu studijsku godinu, a koji prethodno nijesu dobijali ovu nagradu.

Nagrada će biti dodijeljena studentu koji je ostvario najvišu prosječnu ocjenu u toku studija i redovno upisao tekuću studijsku godinu.

Kandidati treba da dostave potvrdu o položenim ispitima i potvrdu o studiranju, kao i potvrde o vannastavnim aktivnostima (nagrade, uvjerenja, priznanja i objavljenji radovi) najkasnije do 20. 12. 2019.

Konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr Veljko Radović”

Fakultet objavljuje konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr Veljko Radović"
Pravo konkurisanja imaju studenti osnovnih i specijalističkih studija Fakulteta koji redovno pohađaju aktuelnu studijsku godinu, a koji prethodno nijesu dobijali ovu nagradu. Predmet konkursa je esej iz oblasti umjetnosti I kulture formata od 5 do 10 stranica (font 12, prored 1,5).

Studenti su dužni da uz rad dostave i potvrdu o redovnom studiranju. Krajnji rok za slanje eseja je 20.12.2019.

Komisija koju je imenovao Dekan će odabrati najbolji od pristiglih eseja.

Radove slati na adresu: fu@udg.edu.me
Rezultati će biti objavljeni na sajtu Fakulteta.

Raspored predavanja za 14. sedmicu zimskog semestra 2019/20.
Opširnije: Raspored predavanja za 14. sedmicu zimskog semestra 2019/20.

U prilogu se nalazi raspored predavanja za 14. sedmicu zimskog semestra. Umjetnost i Komunikologija i mediji

Obavještenje za studente III godine.
Opširnije: Obavještenje za studente III godine.

Koleginice i kolege,

Tamičenje u okviru projekta Ideje i karakter biće održano 05.12.2019. god sa početkom u 14 časova (AS, AP, A1, A2 I A4).

Raspored grupa po amfiteatrima moguće je naći u prilogu.

Redosljed izlaganja grupa biće nasumično izvučen.

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

08.30 - 09.30h, AP (HS do broja indeksa 70),
09.30 - 10.30h, AP (HS od broja indeksa 70, FUK),
10.30 - 11.30h, AP (FKT),
11.30 - 12.30h, AP (PMB).
Akreditacije i licence
Naslov Download
Licenca za rad Fakulteta umjetnosti
Savjet za visoko obrazovanje Crne Gore je 17. decembra 2009. godine izdao licencu za rad visokoobrazovoj ustanovi Fakultet umjetnosti iz Podgorice, za akreditovani sudijski program "Studije o modernoj savremenoj umjetnosti".
Licencu možete pogledati u prilogu.
Download file
Akreditacija za Fakultet umjetnosti
Akreditacija za Fakultet umjetnosti
/Studije moderne i savremene teorije umjetnosti/
Download file