Twitter feed
Najnovija obavještenja

Potvrde o radnom odnosu

Obavještavaju se studenti da do 1.03.2019. moraju dostaviti nove potvrde o radnom odnosu.
Arhiva obavještenja
Ideje i karakter - I godina
Takmičenje u okviru projekta “Ideje i karakter“ na I godini studija svih fakulteta UDG biće održano u nedjelju, 2. decembra 2018. godine sa početkom u 9.00h u 5 amfiteatara: AS, AP, A1, A2 i A4.Raspored prezentacija po amfiteatrima moguće je naći u prilogu.Ovo takmičenje ima karakter časa i biće vođena evidencija prisustva. Stoga, prisustvo svih studenata je obavezno od početka do kraja istog.Studenti koji ne budu prisustvovali takmičenju/ne uzmu učešće u prezentaciji grupnog, istraživačkog rada biće evidentirani kao neaktivni članovi i kažnjeni u skladu sa pravilima Projekta (poništavanje svih ostvarenih rezultata i nemogućnost polaganja predmeta za koji se projekat vezuje sve do II popravnog roka).Osim rasporeda prezentacija, zarad bolje pripreme grupa, u prilogu još jednom dostavljamo Pravila projekta „Ideje i karakter“.Srećno!
01
Decembar
Opšta obavještenja