Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored predavanja za 8 sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. godine
Opširnije: Raspored predavanja za 8 sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. godine

U prilogu se nalazi raspored predavanja za 8 sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. Umjetnost i Komunikologija i mediji.

Rok za uplatu III rate školarine - osnovne studije

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da je rok za uplatu III rate školarine 01.04.2019. godine. Studenti koji ne izmire treću ratu, neće biti u mogućnosti da izlaze na kolokvijume koji se organizuju nakon ovog roka, kao ni na završe ispite.

Obavještenje za studente koji planiraju da apliciraju za Work and Travel program

Univerzitet Donja Gorica će, i ove godine, izaći u susret studentima koji će učestvovati u programu Work & Travel, ili nekom sličnom programu razmjene.

Zbog neusklađenih datuma odlazaka studenata, neispunjenosti kriterijuma prisustva nastavi i kompleksnosti organizacije, za studente koji učestvuju na ovom programu će biti organizovan dodatni ispitni rok u oktobru, nakon povratka sa programa. Ispitni rok će biti održan u periodu od 1. do 10. oktobra, pa preporučujemo studentima da organizuju svoj boravak u Americi u skladu sa ovim terminom (postoji samo jedan termin za polaganje ispita u oktobru).

Studenti koji planiraju da učestvuju u ovom ili sličnim programima razmjene, potrebno je da pošalju mail na adresu workandtravel@udg.edu.me, i da u mailu navedu datum polaska i datum povratka. Mail je potrebno poslati do 9. aprila u 10 sati.

Raspored kolokvijuma i ispita za ljetnji semestar 2018/19 - Umjetnost i komunikologija i mediji
Opširnije: Raspored kolokvijuma i ispita za ljetnji semestar 2018/19 - Umjetnost i komunikologija i mediji

U prilogu se nalaze izmijenjeni rasporedi kolokvijuma i ispita za ljetnji semestar 2018/19. Umjetnosti i Komunikologija i mediji

Raspored kolokvijuma i ispita za ljetnji semestar 2018/19.
Opširnije: Raspored kolokvijuma i ispita za ljetnji semestar 2018/19.

U prilogu se nalazi raspored kolokviuma i ispita za ljetnji semestar 2018/19. Umjetnost i Komunikologija i mediji.
Arhiva obavještenja
Konkurs za studentsku nagradu "Prof. dr Veljko Radović"
Fakultet umjetnosti objavljuje konkurs za studentsku nagradu "Prof. dr Veljko Radović"
Pravo konkurisanja imaju studenti Fakulteta za umjetnost i komunikacije koji redovno pohađaju aktuelnu studijsku godinu. Predmet konkursa je esej iz oblasti umjetnosti formata od 5 do 10 stranica (font 12, prored 1,5).

Studenti su dužni da uz rad dostave i potvrdu o redovnom studiranju. Krajnji rok za slanje esja je 20.12.2018.

Komisija koju je imenovao Dekan Fakulteta za umjetnost i komunikaciju će odabrati najbolji od pristiglih eseja.

Radove slati na adresu: fu@udg.edu.me
Rezultati će biti objavljeni na sajtu Fakulteta.
11
Decembar
Opšta obavještenja