Twitter feed
Najnovija obavještenja

Poziv za IPA projekat MONET

Obavještavaju se studenti da je Ministarstvo kulture u saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore i Centrom savremene umjetnosti Crne Gore, u okviru realizacije IPA projekta MONET, objavilo poziv za mlade umjetnike koji će učestvovati u programu razmjene i stvaranju inovativnih umjetničkih djela iz različitih oblasti.

Poziv je namijenjen umjetnicima starosti od 18 do 40 godina i odnosi se na učešće u laboratorijama koje će rezultirati u stvaranju jedinstvenih i inovativnih umjetničkih djela uz podršku tutora – mentora koji će biti koordinatori aktivnosti. Projektom je predviđen odabir ukupno 28 umjetnika koji će učestvovati u razmjenama na četiri lokacije: Crna Gora, Albanija, Regija Pulja i Regija Molize (Italija).

Rok za podnošenje prijava je 29. januar 2019. godine, a više informacija možete pronaći na sajtu Ministarstva kulture.

Istorija civilizacije

Obavještavaju se studenti da će popravni završni ispit iz predmeta Istorija civilizacije kod prof. dr Ilije Vujačić biti održan 4. februara 2019. godine sa početkom u 10.30h u sali AP, umjesto ranije definisanog termina u 9h.

Komunkacija i reklama

Obavještavaju se studenti da će se popravni rok iz predmeta Komunikacija i reklama održati 16.01.2019. u 10:00h.

Raspored ispita
Opširnije: Raspored ispita

U prilogu se nalazi raspored ispita za zimski semestar 2018/19. Umjetnost.

Etika - termin polaganja ispita usmeno

Obavještavaju se studenti na predmetu Etika da je usmeni ispit, za veću ocjenu iz ovog predmeta, zakazan za 25.12. od 08.00h u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka.
Arhiva obavještenja
Konkur za studentsku nagardu "Prof. dr phil. Vladimir Vukićević"
Studentska nagrada "Prof. dr phil. Vladimir Vukićević"
Obavještavaju se studenti Fakulteta umjetnosti da je raspisan konkurs za dodjelu nagrade „Prof. dr phil. Vladimir Vukićević“.

Nagrada će biti dodijeljena studentu koji je ostvario najvišu prosječnu ocjenu u toku studija i redovno upisao tekuću godinu.
Kandidati treba da dostave potvrdu o položenim ispitima i potvrdu o studiranju, kao i potvrde o vannastavnim aktivnostima nagrade, uvjerenja, priznanja najkasnije do 20. 12. 2018.
13
Decembar
Opšta obavještenja