Twitter feed
Najnovija obavještenja

Teorija filma

Obaještavaju se studenti II godine Umjetnosti da će se popravni rokovi iz predmeta Teorija filma održati u sledećim terminia:

3.06.2019. Popravni završnog ispita
12:15h Galerija
24.06.2019. Treći rok
12:15h Galerija

Istorija savremene umjetnosti

Obavještavaju se studenti III godine Umjetnosti da će kolokvijum i ispiti iz predmeta Istorija savremene umetnosti biti održani u sledećim terminima:

27.05.2019. Kolokvijum
11:00h Galerija
3.06.2019. Završnog ispita
11:00h Galerija
10.06.2019. Popravni završnog ispita
11:00h Galerija
17.06.2019. Treći rok
11:00h Galerija

Doktorske studije Fakulteta umjetnosti, doktorska disertacija kandidata mr Miluna Lutovca

Nakon što je ispunio sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama Fakulteta umjetnosti, kandidat mr Milun Lutovac, broj dosijea 17/002dr predao je doktorsku disertaciju "Modernistički narativni modeli u romanima Crna Gora Milovana Đilasa i Mojkovačka bitka Ćamila Sijarića".

Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalaze se u Biblioteci UDG.

Tribina profesora Venka Andonovskog

Obavještavaju se svi studenti i saradnici da će 8.05.2019. u Crnogorskoj akedemiji nauka i umjetnosti biti održana tribina profesora Venka Andonovskog na temu "GLOBALIZACIJA I 'DECIMALNE' KNJIŽEVNOSTI: MEKDONALS PROTIV DOSTOJEVSKOG" u 12:00h.

Savremena teorija filma

Obavještavaju se studenti III godine Umjetnosti da će predavanja iz predmeta Savremena teorija filma biti održano u sali S22.
Arhiva obavještenja
Raspored kolokvijuma i ispita za ljetnji semestar 2018/19 - Umjetnost i komunikologija i mediji
U prilogu se nalaze izmijenjeni rasporedi kolokvijuma i ispita za ljetnji semestar 2018/19. Umjetnosti i Komunikologija i mediji
15
Mart
Opšta obavještenja