Twitter feed
Najnovija obavještenja

Konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr phil. Vladimir Vukićević"

Fakultet objavljuje konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr phil. Vladimir Vukićević"
Pravo konkurisanja imaju studenti osnovnih i specijalističkih studija Fakulteta (studijska grupa Istorija i teorija moderne i savremene umjetnosti) koji redovno pohađaju aktuelnu studijsku godinu, a koji prethodno nijesu dobijali ovu nagradu.

Nagrada će biti dodijeljena studentu koji je ostvario najvišu prosječnu ocjenu u toku studija i redovno upisao tekuću studijsku godinu.

Kandidati treba da dostave potvrdu o položenim ispitima i potvrdu o studiranju, kao i potvrde o vannastavnim aktivnostima (nagrade, uvjerenja, priznanja i objavljenji radovi) najkasnije do 20. 12. 2019.

Konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr Veljko Radović”

Fakultet objavljuje konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr Veljko Radović"
Pravo konkurisanja imaju studenti osnovnih i specijalističkih studija Fakulteta koji redovno pohađaju aktuelnu studijsku godinu, a koji prethodno nijesu dobijali ovu nagradu. Predmet konkursa je esej iz oblasti umjetnosti I kulture formata od 5 do 10 stranica (font 12, prored 1,5).

Studenti su dužni da uz rad dostave i potvrdu o redovnom studiranju. Krajnji rok za slanje eseja je 20.12.2019.

Komisija koju je imenovao Dekan će odabrati najbolji od pristiglih eseja.

Radove slati na adresu: fu@udg.edu.me
Rezultati će biti objavljeni na sajtu Fakulteta.

Raspored predavanja za 14. sedmicu zimskog semestra 2019/20.
Opširnije: Raspored predavanja za 14. sedmicu zimskog semestra 2019/20.

U prilogu se nalazi raspored predavanja za 14. sedmicu zimskog semestra. Umjetnost i Komunikologija i mediji

Obavještenje za studente III godine.
Opširnije: Obavještenje za studente III godine.

Koleginice i kolege,

Tamičenje u okviru projekta Ideje i karakter biće održano 05.12.2019. god sa početkom u 14 časova (AS, AP, A1, A2 I A4).

Raspored grupa po amfiteatrima moguće je naći u prilogu.

Redosljed izlaganja grupa biće nasumično izvučen.

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

08.30 - 09.30h, AP (HS do broja indeksa 70),
09.30 - 10.30h, AP (HS od broja indeksa 70, FUK),
10.30 - 11.30h, AP (FKT),
11.30 - 12.30h, AP (PMB).
Arhiva obavještenja
Važno obavještenje za studente koji diplomiraju
Podsjećamo studente koji su Fakultet upisali 2016. godine ili kasnije, shodno članu 7, stav 3, Ugovora o studiranju, da bi diplomirao student mora da savlada Engleski jezik na višem srednjem nivou (B2 evropski standard), a drugi strani jezik na nižem srednjem nivou (A2).

Student da bi dobio uvjerenje o diplomiranju, mora dostaviti potvrdu o znanju stranih jezika, shodno članu 7, stav 3 Ugovora o studiranju, Jovani Šoranac nakon položenog posljednjeg ispita.
11
Jun
Opšta obavještenja