Twitter feed
Najnovija obavještenja

Obavještenje za studente I, II i III godine.
Opširnije: Obavještenje za studente I, II i III godine.

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi raspored grupa za projekat Ideje i karakter u zimskom semestru akademske 19/20. godine.

Srećan rad svim grupama!

Gostujuće predavanje Nenada Pejića "Uticaj lažnih vijesti i društvenih mreža na novinarstvo - borba laži i istine"

Obavještavaju se studenti Fakulteta za umjetnost i komunikacije da će u četvrtak 24. 10. 2019. u 10.15 časova (Galerija), u okviru dopunskih nastavnih aktivnosti, biti održano gostujuće predavanje Nenada Pejića, dugogodišnjeg glavnog urednika Radija Slobodna Evropa, na temu "Uticaj lažnih vijesti i društvenih mreža na novinarstvo - borba laži i istine". Pozivamo sve studente osnovnih i postiplomskih studija da prisustvuju ovom događaju

Obavještenje za studente III godine

Obavještavaju se studenti III godine, smjer Komunikologija i mediji, da će časovi asistenta Nikole Zečevića na predmetu Politički marketing biti održani u petak u 10:00-11:00h u Staklenoj sali. Studenti će na času braniti radove.

Obavještenje za studente

Obavještavaju se studenti I godine, smjer Umjetnosti, studenti II i III godine, smjer Komunikologija i mediji, da predavanja gostujućih profesora iz predmeta: Sociologija umjetnosti, Uvod u odnose s javnošću i Politički marketing, neće biti održani ove nedjelje, jer su predmetni profesori morali da otkažu dolazak iz zdrastvenih razloga.

Obavještenje za studente prve godine, smjer Komunikologja i mediji

Obavještavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Sociologija polagati prema sledećem rasporedu:

parni brojevi indeksa: 9h,

neparni brojevi indeksa: 9.40h.
Arhiva obavještenja
III rok za prijavu i predaju specijalističkih radova
Obavještavaju se studenti Specijalističkih studija da je otvoren II rok za prijavu tema specijalističkih radova na Fakultetu umjetnosti.

Rok za prijavu tema je 20.09.2019. godine. Prijava tema vrši se slanjem ispunjenog obrasca sa informacijama o temi i mentoru na mejl Fakulteta fu@udg.edu.me . Obrazac možete pronaći u priključku.

Rok za predaju specijalističkih radova je 04.10.2019. godine do 13:00h u kancelariji Fakulteta umjetnosti.

Uslovi za predaju rada su sljedeći:

- položeni svi ispiti sa osnovnih studija
- položeni svi ispiti sa specijalističkih studija
- saglasnost mentora o predaji rada

Potrebna dokumentacija:

- Specijalistički rad (5 primjeraka)
- Potvrda o izmirenim finansijama prema Fakultetu, koju izdaje finansijska služba Univerziteta
- Potvrda o položenim ispitima s Osnovnih studija, koju izdaje Studentska služba Univerziteta (studenti koji su završili osnovne studije na nekom drugom Univerzitetu dužni su da zatraže potvrdu o položenim ispitima i završenim osnovnim studijama od uprave fakulteta koji su završili)
- Potvrda o položenim ispitima sa Specijalističkih studija, koju izdaje Fakultet umjetnosti
- Potvrda o povratku ključa od ormarića koju izdaje tehnička služba Univerziteta
- Potvrda o povratku knjiga u biblioteku
- Kratka biografija kandidata
- CD s nasnimljenim radom i kratkom biografijom kandidata.
- Prijavni formular koji se nalazi u aneksu 1, Pravilnika o izradi i odbrani specijalističkog rada (pravilnik se nalazi u prilogu mejla)

Da bi rad bio prihvaćen od strane koordinatora studija, osim navedene dokumentacije, potrebno je da mentori specijalističkih radova dostave upravi Fakulteta saglasnos o predaji rada i predlog komisije za odbranu rada. Saglasnos je potrebno dostaviti najkasnije do 03.10.2019. do 00:00h u pisanoj formi ili putem mejla ukoliko mentor nije iz Crne Gore, na adresu fu@udg.edu.me

Ukoliko mentor nije dostavio saglasnost ili kandidat nema svu potrebnu dokumentaciju, koordinatori ne mogu prihvatiti rad.
12
Septembar
Opšta obavještenja