Twitter feed

dr Nikola Samardžić

dr Nikola Samardžić
Redovni profesor
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za IstorijuPozicije na fakultetu
Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
Šef katedre za Ranu modernu istorijuRadno iskustvo
2008 –danas: profesor
Osnovne studije: Rana moderna istorija, Opšta istorija 19. i 20. veka, Društvo i država SAD, Istorija džeza
Postdiplomske studije: Rana moderna istorija, Američke studijeObrazovanje i istraživanja:
Doktorirao na Filozofskom fakultretu u Beogradu, na Odeljenju za istoriju (1995)Specijalistički kursevi:

1986, Trapani Archivio di Stato, Trapani, Italia; 1986-1987, INALCO (Oriental Languages Institute), Paris, France; 1997, School of Education, New York University, New York, NY, USA; 2003, Fulbright Grant, New York University, NY, NY, USAIstraživanja:

Ministry of Foreing Affairs Archives, National Library, Paris, France; Istorijski arhiv, Dubrovnik, Hrvatska; Arhive of Simancas, Valladolid, National Library, Royal Academy of History (Archive), Madrid, Spain.Odabrane publikacije:
Francuska i Turska. 1687-1691. Beograd, 1992
Karlo V. Beograd, 2001; drugo izdanje, Beograd, 2005.
Istorija Španije. Beograd, Plato, 2003; drugo izdanje Beograd, 2005.
Drugi dvadeseti vek, Službeni glasnik, Beograd, 2008.