Twitter feed

mr Milun Lutovac

mr Milun Lutovac
M. Lutovac je diplomirao na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1996. do 2001. godine bio je profesor u Gimnaziji "Niko Rolović" u Baru, a od 2002. do 2007. godine, na mjestu direktora Centra za kulturu, bio je angažovan na organizaciji i prezentaciji kulture grada Bara.
Diplomatsku akademiju "Gavro Vuković", završio je na Pravnom fakultetu, UCG, 2004.
Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka, UDG, u Podgorici, 2009. godine.

Od školske 2009/10. godine na Fakultetu umjetnosti, Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, angažovan je kao asistent prof. emeritusu dr Milivoj Solaru, na predmetima: Moderna književnost, Savremena književnost, Teorija književnosti, Velike književne epohe.
Doktorand je na katedri Teorije savremene umjetnosti na Fakultetu umjetnosti, UDG.

Napisao je više stručnih knjiga: “Na razmeđu svjetova i epoha - Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša” (Nakladno istraživački zavod „Politička kultura“, Zagreb, 2011. godine); “Stih i slika – Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde”, koju je, povodom 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša, izdala Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 2013. godine; “Lirizam u romanima „Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića” (JU "Ratkovićeve večeri poezije", Bijelo Polje, 2015. godine).

Od 2014. godine zastupa umjetničku galeriju “Velimir A. Leković” u Baru. Selektor likovnog programa Festivala “Barski ljetopis” bio je od 2014. do 2017. a književnog od 2017. godine. Autor je brojnih likovnih i književnih kritika.

Pored pisanja, aktivno se bavi i slikarstvom. Učestvovao na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, od kojih izdvajamo AUTORSKI PROJEKAT - ”MNOGOLIKOST SAVREMENE CRNOGORSKE UMJETNOSTI”, u Centru savremene umjetnosti, u Podgorici, 2018. godine.
- Prva samostalna izložba ”ZAVJERA IGRE”, Međunarodna galerija portreta, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2008;
- Druga samostalna izložba ”TAJNO LICE KNJIGE”, Barski ljetopis, Crna Gora, 2015;
- Treća samostalna izložba ”DEUS EX MACHINA”, Decembarska umjetnička scena, Moderna galerija, Podgorica, Crna Gora, 2015;
- Četvrta samostalna izložba ” MEDITERRANEAN SUNDANCE”, Hotel ”Korali”, Sutomore, Bar, 2018;

Međunarodni, regionalni i nacionalni naučni skupovi i časopisi :
"Uloga poslovnog odlučivanja u funkcionisanju kompanije", grupa autora: Dragan Bulatović, Bojana Ostojić, Mitar Lutovac i Milun Lutovac (Vojno delo 2/2 0 1 9);
„Mentalitet kao konstanta u djelu S. M. Ljubiše“, Međunarodni naučni skup „Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše u svom vremenu i danas“, CANU (7. - 8. 11. 2018.);
„Narator Mediterana - S. M. Ljubiša“, Međunarodni i multidisciplinarni naučni simpozijum „Stefan Mitrov Ljubiša: intertekstualna interpretacija“, Budva, Petrovac (27 - 28. 02. 2018.);
“Intertestualità del romanzo "Montenegro" di Milovan Djilas con i romanzi di Franz Kafka "Il processo" e "Lo Straniero" di Alber Camus”, Časopis za umjetnost i visoko obrazovanje “ACADEMY” - Milano (Italia) 2017;
“Mit i oblik – Ogled o skrivenim izvorima Barskog rodoslova”, Međunarodni naučni skup „1000 – GODIŠNJICA SVETOG JOVANA VLADIMIRA“, CANU (21. 10. 2016.);
“Lirizam u romanima “Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića, 45. Ratkovićeve večeri poezije, 2015;
“Anatomija jedne književne hajke”, Naučni skup „DANILO KIŠ - 80 GODINA OD ROĐENJA (1935-2015)“, CANU (15. – 16. 10. 2015.);
“Na razmeđu svjetova i epoha”, o književnom i političkom djelovanju Stefana Mitrovog Ljubiše, Politička kultura, Zagreb, 2011;
“Tehnike i postupci modernističke naracije u romanu “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića“, Institut za bosanski jezik i književnost, Časopis „Bosnistika plus”, Tuzla, (BiH) 2014;
“Meditativna proza Mihaila Lalića - Prelazni period“, Naučni skup „100 GODINA OD ROĐENJA MIHAILA LALIĆA“, CANU (7. - 8. 10. 2014.);
“Identitet i institucija - Analiza jednog slučaja”, Naučni simpozijum „ O IDENTITETU“, CANU (11. - 12. 04. 2013.);