Twitter feed
Najnovija obavještenja

Etnografija mediterana

Obavještavaju se studenti da će kolokvijum i ispiti iz predmeta Etnografija mediterana biti održani u sledećim terminima:

27.05.2019. Kolokvijum
12:30h Galerija
3.06.2019. Završni ispit
12:30h Galerija
10.06.2019. Popravni završnog ispita
12:30h Galerija

Raspored kolokvijuma i ispita ljetnji semestar 2018/19.
Opširnije: Raspored kolokvijuma i ispita ljetnji semestar 2018/19.

U prilogu se nalazi raspored kolokvijuma i ispita za ljetnji semestar 2018/19.

Raspored za 8 sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19.
Opširnije: Raspored za 8 sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19.

U prilogu se nalazi raspored predavanja za 8 sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. Umjetnost

Raspored predavanja za VIII sedmicu
Opširnije: Raspored predavanja za VIII sedmicu

Raspored predavanja za VIII sedmicu nalazi se u prilogu.

Rasored predavanja za 7 sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19.
Opširnije: Rasored predavanja za 7 sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19.

U prilogu se nalazi raspored predavanja za 7 sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. Specijalističke stuije Umjetnost.
Predmeti
Loading...
Opšti smjer
Likovni smjer
7. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FU7UM Umjetnost moderne 8 Da
Fond časova: 40

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU7APR Akademsko pisanje i retorika 8 Da
Fond časova: 40

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU7TUŽ Teorija umjetničkih žanrova 8 Da
Fond časova: 40

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU7IUCG Istorija umjetnosti Crne Gore 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU7MIT Muzika i tehnologija 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu

8. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FU4IiAuIMK Istraživanja i analize u integrisanim marketinškim komunikacijama 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU4PiPuO Principi i praksa u oglašavanju 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU4P Pedagogija 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU4MN Metodika nastave 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
EMFU8 Etnografija Mediterana 8 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU8SPR Specijalistički rad 10 Da
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu