Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored nastave za treću sedmicu u ljetnjem semestru 2018/2019. godine
Opširnije: Raspored nastave za treću sedmicu u ljetnjem semestru 2018/2019. godine

U prilogu se nalazi raspored nastave za III sedmicu nastave u ljetnjem semestru akademske 2018/2019. godine (18. 02 - 23. 02. 2019. godine), za osnovne studije.

Prijava za kurseve stranih jezika - ljetnji semestar 2018-2019

Obavještamo vas da će prijava za kurseve stranih jezika trajati do 15. februara 2019. do 11:00h na mail cfl@udg.edu.me. U prijavi navesti ime, prezime, fakultet, br. indeksa, strani jezik i nivo. Prijave pristigle nakon tog roka se neće razmatrati. Nastava stranih jezika će početi 18. februara 2019.

Naučna tribina prof. dr Milana Podunavca

Obavještavaju se studenti da će naučna tribina "Politička misao Pavla Jovanovića" prof. dr Milana Podunavca biti održana u utorak, 12. februara 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

NATO program stažiranja

Obavještavaju se studenti da je NATO raspisao poziv za program stažiranja. Poziv je otvoren do 17. 03. 2019. godine.

Više informacija o pozovu studenti mogu naći na linku:
https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

Silabus iz predmeta Globalizacija
Opširnije: Silabus iz predmeta Globalizacija

U prilogu se nalazi silabus iz predmeta Globalizacija.
Arhiva obavještenja
Raspored nastave za drugu sedmicu u ljetnjem semestru 2018/2019. godine
U prilogu se nalazi raspored nastave za II sedmicu nastave u ljetnjem semestru akademske 2018/2019. godine (11. 02 - 16. 02. 2019. godine), za osnovne studije.
09
Februar
Opsta obavjestenja