Naslovna stranaBudite dio istorije budućnosti

Početak studijske 2019/20. godinetitle

Početak studijske 2019/20. godine

<p>Nastava u studijskoj 2019/20. godini će početi u ponedjeljak, 9. septembra. Raspored predavanja će biti objavljen u septembru. Slobodna sedmica u zimskom semestru biće od 21 - 27. oktobra.</p> <p>Zaposleni će biti na kolektivnom godi&scaron;njem odmoru od 29. jula do 26. avgusta.</p>
UDG na Facebook-uUDG na Twitter-uUDG na YouTube-uUDG na LinkedIn-uUDG WebMail

Plaćena praksa u kompaniji DeltaCity

Vještine i znanja koje praktikant treba da demonstrira su:

 • Napredno znanje iz oblasti rada na računaru, uključujući Microsoft paket;
 • Vrhunska radna etika i sposobnost samo-motivacije
 • Sposobnost angažmana na više različitih radnih zadataka I demonstracija timskih vještina
 • Napredno znanje engleskog jezika
 • Napredne vještine komunikacije

 

Nakon završetka, praktikant bi trebao da bude sposoban da:

 • Razmišlja strateški jer je to jedna od najvažnijih liderskih osobina u današnjem poslovnom okruženju
 • Da razumije važnost primjene odgovaraćeg sredstava marketing miksa u zavisnosti od vrste proizvoda ili usluge koju promoviše
 • Da unaprijedi znanja iz oblasti digitalnih kanala komunikacije
 • Kreira sadržaje koji se mogu koristiti kao platforma promocije na društvenim mrežama
 • Da poznaje maloprodajno tržište Crne Gore (modna i sportska maloprodaja)
 • Da bude sposoban za samostalno zapošljavanje

 

1 nedelja

 • Intro o kompaniji
 • Upoznavanje sa marketing strategijom
 • Korišćenje društvenih mreža kao sredstva komunikacija sa potrošačima
 • BTL
 • PR

 

2 nedelja 

Upoznavanje sa agencijom zaduženom za tehničku realizaciju projekata i aktivno učešće u radu sa njima, kao najvažnijim partnerom svakog modernog preduzeća;

3 nedelja

Od ideje do realizacija – od praktikanta će se tražiti da na bazi raspoloživih informacija osmisli godišnji marketing plan za imaginarni šoping-mol;

4 nedelja

Rad sa dizajnerom na izradi promotivnih vizuala;

Aktivno učešće u realizaciji nekog od aktuelnih promotivnih događaja;

5 nedelja

Upoznavanje sa medijskom scenom Crne Gore – javni nastup, odabir PR strategije, pisanje saopštenja za medije;

Upoznavanja sa aktuelnim alatima na polju PR-a;

6 nedelja

Brainstrom u vezi budućeg zanimanja i primjene praktičnog znanja u željenoj  industriji